„Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia,“ píše sa vo vyhlásení UK.

 Šéf parlamentu  Danko  pri písaní svojej rigoróznej práce opísal 63 strán zo 72. Konštatovala to minulý týždeň komisia Akademického senátu banskobystrickej Univerzity Mateja Bela. Napriek svojim zisteniam komisia odmietla Dankovu záverečnú prácu označiť za plagiát. Vraj to náš právny poriadok nepozná. 

Predseda parlamentu Andrej Danko po zverejnení výsledkov preskúmania jeho práce sa hájil tým, že  komisia ani raz  neoznačila jeho prácu  slovom plagiát. Dokonca vedeniu Univerzity Mateja Bela poďakoval. ,,Verejne ďakujem komisii a senátu a UMB,  že nepodľahli tlakom médii a politikov," povedal Danko.

Podľa UK tým,  že šéf národniarov celú vec zľahčuje, vysmieva sa z akademických princípov, zároveň svojím správanim sa ,,vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia.“

Toto naše konštatovanie platí, prirodzene, pre všetky typy prác, ktoré v akademickom prostredí vznikajú a Univerzita Komenského v Bratislave bude vždy trvať na bezvýhradnom dodržiavaní odborných a etických štandardov bádateľskej a publikačnej činnosti,” uzavrelo vedenie univerzity.

Mohlo by vás zaujímať: