Socioekonomická štúdia sa zamerala na priame i nepriame ekonomické dosahy činnosti Lidla na slovenskú spoločnosť. Skúmala teda, kto všetko priamo či nepriamo profituje z pôsobenia diskontu u nás. Podľa rôznych medzinárodne používaných metodík autorom štúdie vyšlo, že spoločnosť priniesla ekonomike Slovenska za obchodný rok 2021 úžasných takmer 1,6 miliardy eur!

Zo štúdie vychádza, že každé 1 euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má potenciál vygenerovať dodatočných 58 centov pre slovenských beneficientov, ktorými sú tretí sektor, pracovníci, privátny sektor, mestá a štát. Čiže z každého eura, ktoré Lidl získa, môže byť ďalších takmer 60 centov pre ďalších členov spoločnosti – a najmä pre tých, ktorí to momentálne veľmi potrebujú. Vďaka Lidlu tak môže Slovensko získať ročne takmer 1,6 miliardy eur.

Lidl chce prospieť rozvoju Slovenska a napĺňaniu potrieb jeho obyvateľov. „Záleží nám na životnom prostredí, zaujímame sa o spoločnosť a snažíme sa ju našimi investíciami nepretržite zlepšovať,” vysvetľuje vedenie obľúbeného diskontu.

Lidl sa snaží vždy byť o krok dopredu, aby pomohol Slovensku i Slovákom.
Zdroj: Lidl

Z jeho ekonomických aktivít ťažia pracovníci, súkromný sektor, štátna pokladnica i neziskové organizácie. Lidl takisto pomáha rozvíjať najzaostalejšie regióny. „Spoločnosť v roku 2021 poskytla viac ako milión eur vo forme darov. Smerovali do nemocníc, na podporu verejnoprospešných projektov organizovaných tretím sektorom, znevýhodnených skupín obyvateľstva, miest a škôl,” vymenúva vedenie Lidla praktické využitie financií získaných z úspešnej ekonomickej činnosti.

Ako to vyzerá konkrétne v praxi? Spoločnosť napríklad poskytuje financie osemnástim z dvadsiatich miest na Slovensku. V obchodnom roku 2021 tak išlo do najmenej rozvinutých okresov vyše 30 miliónov eur. Napríklad okres Snina získal vďaka Lidlu financie, ktoré boli takmer rovnaké ako štátna podpora, a v okrese Levoča dokonca štátnu pomoc prevýšili.

Vďaka pôsobeniu Lidla u nás by si mohli polepšiť aj študenti.
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Veľké peniaze, ktoré môže Slovensku priniesť pôsobenie Lidla, by znamenalo aj úžasnú pomoc študentom. Veď takmer 1,6 miliardy eur, čo je prínos ekonomickej činnosti diskontu pre spoločnosť, by dokázalo pokryť ročné náklady na vzdelávanie viac ako 308-tisíc maturantov alebo takmer 232-tisíc vysokoškolských študentov.

Ako jedinečná štúdia vyrátala prínos 1,6 miliardy

Zostavovatelia štúdie využili medzinárodne používanú metodiku na posúdenie priamych a nepriamych ekonomických dosahov činnosti firiem na spoločnosť. Podľa nej priama a nepriama ekonomická hodnota, ktorú vygenerovala spoločnosť Lidl za obchodný rok 2021, predstavuje sumu 1 002 157 357 eur.

Pomocou ďalšej metódy, tzv. Leontievovej produkčnej funkcie, potom autori štúdie odhadli vyvolaný ekonomický efekt spoločnosti Lidl na slovenské hospodárstvo. Z toho vyplynulo, že dodatočné ekonomické efekty diskontu sú 580 387 464 eur. Znamená to, že celková ekonomická hodnota vyvolaná aktivitami spoločnosti Lidl v našej ekonomike v roku 2021 bola dohromady 1 582 544 821 eur.

Čo by sme mohli mať za hodnotu činnosti Lidla

Za obchodný rok 2021 Lidl vygeneroval ekonomickú hodnotu vo výške 1 002 157 357 eur. Za túto miliardu eur by bolo možné postaviť na Slovensku 3 nové nemocnice, kúpiť 1 217 nových CT prístrojov alebo postaviť 1 054 nových telocviční.

Z ekonomického prínosu Lidla za obchodný rok 2021 by bolo možné postaviť 3 nemocnice, vybaviť ich špičkovým zariadením alebo nakúpiť stovky CT prístrojov do nemocníc.
Zdroj: TASR/František Iván

Celkový ekonomický dosah činnosti Lidla vo výške 1 582 544 821 eur predstavuje náklady na výstavbu 81 km diaľnice v úseku Trenčín – Žilina, je to tiež ekvivalent ročných výdavkov ministerstva pôdohospodárstva za rok 2021 alebo ročné náklady na vzdelávanie 7-násobku maturantov alebo 1,7-násobku vysokoškolákov.

Lidl už viackrát dokázal, že v inováciách je prvý: Čítajte na ďalšej strane!