Na Slovensku je podľa vodného zákona vyhlásených 33 lokalít za vody určené na kúpanie. V sezóne 2016 budú tri z nich zavreté pre rekonštrukciu - ide o Dolno Hodrušské jazero, Veľké Richnavské jazero a Kunovskú priehradu. Väčšina z týchto lokalít sa chystá otvoriť okolo 15. či 20. júna. Ale napríklad bratislavské Zlaté piesky otvárajú už dnes. V hlavnom meste sú už otvorené aj kúpaliská Rosnička, Lamač, Tehelné pole a Delfín.


Známe Zlaté piesky v Bratislave otvárajú už dnes.

Foto: Archív

Zbytočné úmrtia v slovenskom zdravotníctve: Odborník povedal, čo si o tom myslí!

Úrad verejného zdravotníctva už začal monitorovať kvalitu vôd a výsledky zverejňuje na svojej stránke, kde ich môže verejnosť aj pripomienkovať. Väčšina prírodných vodných plôch na Slovensku má však neorganizovanú rekreáciu a nemá štatút prírodného kúpaliska.  Ide o vodné plochy, o ktorých prevádzkovanie ich vlastníci, resp. správcovia či iné subjekty neprejavili záujem.


Cez víkend bude 29 až 31 stupňov.

Foto: Archív

Ich vybavenosť je minimálna a nedostatočná, chýba im vybavenosť a hygienické zázemie (absentujú vyhovujúce WC, sprchy, nie sú riešené parkovacie plochy, vstupy do vody a pod.). Väčšina takýchto lokalít nebola primárne nikdy určená na rekreačné účely.  Kúpanie v týchto vodách je preto na vlastné riziko kúpajúcich. Napriek tomu nám však Zuzana Drobová z mediálneho odboru Úradu verejného zdravotníctva potvrdila, že na niektorých významnejších vodných plochách bez prevádzkovateľa tiež robili kontrolu kvality vody na kúpanie. 

Kvalita vody

VÝBORNÁ
Ružiná (pri obci Divín)
Teplý vrch - Pláž ORMET
Teplý vrch - Drieňok
Počúvadlianske jazero
Veľké Kolpašské jazero
Vindšachtské jazero
Ivanka pri Dunaji
Vajnorské jazero
Zemplínska šírava (všetky strediská)
Pod Bukovcom
Ružín
Veľká Domaša - Tíšava
Veľká Domaša - Holčíkovce
Veľká Domaša - polostrov
Krym
Liptovská Mara
DOBRÁ
Ružiná (pri obci Ružiná)
Zlaté piesky
Slnečné jazerá
Vinianske jazero
Veľká Domaša - Valkov
Veľká Domaša - Dobrá pláž
Veľká Domaša - Poľany
Veľká Domaša - Nová Kelča
Zelená Voda
Šulianske jazero
DOSTATOČNÁ
Gazarka