Žiadne muky pekelné za kacírstvo nehrozia kňazom Martinovi Chlebekovi, Stanislavovi Cigánekovi, Martinovi Jarabicovi a diakonovi Petrovi Mazúrovi. Rímskokatolícka cirkev ich vylúčila zo svojich radov za popieranie náuky cirkvi. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
A čo sa vlastne stalo? Spomínaní mladí kňazi vyzvali katolíckych biskupov na Slovensku, aby s a zbavili všetkých bludov a: „... učinili tento mužný krok a vyznali verejne svoju katolícku a apoštolskú vieru a tiež aby ste sa zriekli heréz i slobodomurárstva...“ Uvádza sa v liste, ktorý rozposlali po celom Slovensku, ale aj do zahraničia kňazom a cirkevným hodnostárom.

 
ARCIBISKUP ZVOLENSKÝ: Mladých kňazov žiadal, aby odvolali svoje požiadavky

Zblúdili?

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský sa ešte v decembri minulého roka s dvomi z nich – Stanislavom Cigánekom a Martinom Chlebekom stretol. „Pri stretnutí obaja novokňazi spoločne zaujali postoj, že sa chcú som mnou rozprávať len s podmienkou, keď najprv urobím vyznanie viery a zrieknutie sa bludov podľa ich podmienok,“ uviedol Zvolenský.
Kňazi podľa neho tvrdošijne zotrvávali na texte svojej výzvy, spochybňovali aj pravovernosť Božieho služobníka Svätého Otca Jána Pavla II. Preto ich vyzval, aby svoje požiadavky odvolali a ospravedlnili sa. Neposlúchli, preto ich vylúčili.

Príjemní chlapci

O tom, aký ďalší osud stihne týchto kňazov, sa hovorca arcibiskupa Zvolenského Jozef Haľko odmietol vyjadriť. Na otázku, či predsa len v 21. storočí nebol takýto trest prísny, povedal: „Všetko sme už povedali.“
Jeho kolega, hovorca Konferencie biskupov Slovenska, Jozef Kováčik uviedol, že vylúčenie z cirkvi sa dá zrušiť. Muži by však museli uznať svoju vinu, oľutovať a verejne manifestovať zmenu myslenia.
„Je to veľmi príjemný človek. V škole s ním neboli žiadne problémy,“ povedal o jednom z vylúčených kňazov Martinovi Chlebekovi riaditeľ Základnej školy v Krásne nad Kysucou Vladimír Targaš.

Vylúčení sú biskupi

Mladí vylúčení kňazi tvrdia, že oni z cirkvi vylúčení nie sú. Práve biskupi nemajú vraj vo svojich úradoch čo hľadať. Kňazi si neďaleko Nitry, v dedine Jarok, založili vlastnú rehoľu a chcú ňou osloviť aj ostatných teológov.
„Keď sme videli, aká je situácia v cirkvi, napísali sme výzvu, aby sa biskupi zriekli heréz. Keďže to neurobili, sami sa tým zriekli cirkvi,“ vyhlásil Martin Jarabica, jeden zo zakladateľov novej rehole Spoločenstvo svätého Bazila Veľkého. Súčasná štruktúra katolíckej cirkvi podľa nich nemôže hlásať živé evanjelium a na teologických seminároch sa hlásajú bludy.
Zložili už aj nové sľuby a s výzvou oslovili i bývalých kolegov-teológov. Ich novovytvorený rád svätého Bazila je vraj podriadený priamo Svätému Otcovi.

ŠTEFAN MESÁROŠ,
DANIELA STAROVIČOVÁ