Pre gymnáziá a stredné školy, ktoré nerobia talentové skúšky, platí 10. apríl ako posledný termín na podanie prihlášky. Každý žiak 9. ročníka môže skúsiť šťastie na dvoch stredných školách alebo si dať prihlášku na dva odbory tej istej školy.

Deviataci majú zhruba mesiac čas na učenie, prijímacie skúšky sa budú konať 9. a 12. mája. Na väčšine škôl sa robia prijímačky tradične zo slovenského jazyka a matematiky.

Na niektorých odborných školách sa preverujú aj vedomosti z iných predmetov, ako fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky.

Pri rozhodovaní o prijatí zaváži úspech na školskej olympiáde aj výsledky Monitoru, teda testovania deviatakov. Na výsledky prijímacích skúšok sa čaká maximálne tri dni.

Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.

Toto sú TOP slovenské stredné školy s najlepšími výsledkami žiakov.

Najlepšie odborné školy

Banskobystrický kraj
1. Obchodná akadémia Lučenec
2. Hotelová akadémia Brezno
3. Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hornom
4. Spojená škola-Obchodná akadémia Detva
5. Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre

Bratislavský kraj
1. Pedagogická a sociálna akadémia BA Dúbravka
2. SZŠ BA Ružinov
3. Obchodná akadémia BA Ružinov
4. Hotelová akadémia BA Nové Mesto
5. Obchodná akadémia BA Petržalka

Košický kraj
1. Stredná zdravotnícka škola Košice
2. Obchodná akadémia Rožňava
3. Technická akadémia Spišská Nová Ves
4. SZŠ sv. Alžbety Košice
5. Stredná zdravotnícka škola Rožňava

Nitriansky kraj
1. Spojená škola Nitra
2. Stredná priemyselná škola NItra
3. Obchodná akadémia Nitra
4. Obchodná akadémia Zlaté Moravce
5. SPŠ elektrotechnická Nové Zámky

Prešovský kraj
1. SPŠ elektrotechnická Prešov
2. SPŠ odevná Svidník
3. Obchodná akadémia Poprad
4. Hotelová akadémia Kežmaork
5. Obchodná akadémia Prešov

Trenčiansky kraj
1. Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín
2. Obchodná akadémia Považská Bystrica
3. Stredná zdravotnícka škola Trenčín
4. SPŠ Dubnica nad Váhom
5. Obchodná akadémia Ilava

Trnavský kraj
1. Obchodná akadémia Trnava
2. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
3. Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
4. Stredná zdravotnícka škola Trnava
5. Obchodná akadémia Senica
Žilinský kraj
1. Spojená škola-Hotelová akadémia Námestovo
2. SPŠ Martin
3. Obchodná akadémia Ružomberok
4. Obchodná akadémia Dolný Kubín
5. Súkromná stredná umelecká škola Žilina

Najlepšie gymnáziá

Banskobystrický kraj
1. Gymnázium J.G.Tajovského Banská Bystrica
2. Gymnázium B.S.Timravy Lučenec
3. Gymnázium M.R.Kollára Žiar nad Hronom
4. Evanjelické gymnázium Rimavská Sobota
5. Gymnázium F. Švantnera Nová Baňa

Bratislavský kraj
1. Gymnázium J. Hronca BA Ružinov
2. Škola pre mimoriadne nadané deti BA Nová Mesto
3. 1. súkromné gymnázium BA Ružinov
4. Evanjelické lýceum BA Petržalka
5. Gymnázium Grösslingova BA Staré Mesto

Košický kraj
1. Gymnázium Poštová Košice
2. Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava
3. Evanjelické gymnázium Košice
4. Gymnázium Šrobárova Košice
5. Gymnázium Park mládeže Košice

Nitriansky kraj
1. Gymnázium A. Vrábla Levice
2. Gymnázium Párovská NItra
3. Gymnázium Farská Nitra
4. Gymnázium Golianova Nitra
5. Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

Prešovský kraj
1. Gymnázium D. Tatarku Poprad
2. Gymnázium J.A.Raymana Prešov
3. Súkromné gymnázium Prešov
4. Gymnázium Lipany
5. Gymnázium Bardejov

Trenčiansky kraj

1. Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
2. Gymnázium Nové Mesto nad Váhom
3. Gymnázium Dubnica nad Váhom
4. Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza
5. Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Trnavský kraj
1. Gymnázium J. Hollého Trnava
2. Gymnázium P. Coubertina Piešťany
3. Súkromné gymnázium Dunajská Streda
4. Gymnázium V. Mihálika Sereď
5. Gymnázium I. Kupca Hlohovec

Žilinský kraj
1. Gymnázium Varšavská Žilina
2. Bilingválne gymnázium Sučany
3. Spojená škola-Gymnázium Liptovský Mikuláš
4. Bilingválne gymnázium Žilina
5. Gymnázium J. Lettricha Martin

Zdroj: INEKO


Termíny prijímacích skúšok

9. máj – prvý termín
12. máj – druhý termín
6. jún – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok
21. jún – druhé kolo prijímacích pohovorov


721
stredných škôl je na Slovensku
143
je súkromných
77
je cirkevných
215 094
je študentov na stredných školách
19 646
je stredoškolských učiteľov