Sudcovia IV. senátu Ústavného súdu (ÚS) SR Ľudmila Gajdošíková, Ján Luby a Ladislav Orosz sú znepokojení vyjadreniami predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Štefana Harabina súvisiace s rozhodnutím ÚS z 13. augusta o sťažnosti obchodnej spoločnosti GEN MAN VENTURES AG vo veci takzvaných Duckého zmeniek.

„Výroky predsedu NS, že naše rozhodnutie z 13. augusta „zaváňa korupciou a evidentnou účelovosťou, a že toto je v právnom štáte trestný čin“, nie sú ničím podložené a sú zjavne účelové. Považujeme ich za hrubý útok na našu česť a dôstojnosť a zastávame názor, že ide o výroky, ktoré signalizujú podozrenie, že nimi predseda NS spáchal trestný čin,“ uvádza sa v stanovisku sudcov, ktoré poskytli TASR.

Podľa sudcov ÚS Harabin ostro zaútočil na členov IV. senátu ešte pred tým, ako sa mohol oboznámiť s podrobným odôvodnením ich rozhodnutia.

Nie záhadné, ale predvídateľné

„Sťažnosť obchodnej spoločnosti GEN MAN VENTURES AG síce smeruje proti rozhodnutiam všeobecných súdov týkajúcich sa kauzy takzvaných Duckého zmeniek, ale samotné rozhodnutie IV. senátu ÚS sa vôbec nedotýka vecnej podstaty týchto rozhodnutí,“ argumentujú.

Podľa Gajdošíkovej, Lubyho a Orosza výrok nálezu, podľa ktorého bolo porušené základné právo obchodnej spoločnosti GEN MAN VENTURES AG nebyť odňatý zákonnému sudcovi, nie je „záhadný“, ako tvrdí predseda najvyššieho súdu, ani prekvapujúci, ale skôr predvídateľný.

„Senát ústavného súdu ním len potvrdil doterajšiu judikatúru ústavného súdu v porovnateľných veciach, osobitne vychádzal z právnych názorov vyjadrených v náleze ústavného súdu z 18. októbra 2011 týkajúcom sa kauzy Tipos,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Zmeny v zložení senátu

Ako sudcovia dodávajú, v tomto rozhodnutí III. senát ÚS okrem iného taktiež vyslovil porušenie základného práva sťažovateľky nebyť odňatý zákonnému sudcovi v súvislosti so zmenami v zložení dovolacieho senátu najvyššieho súdu, pričom ide o ten istý senát najvyššieho súdu, proti ktorého rozhodnutiu smerovala aj sťažnosť obchodnej spoločnosti GEN MAN VENTURES AG.

K zmenám v zložení tohto senátu najvyššieho súdu, ktoré III. senát ústavného súdu kvalifikoval ako také, ktorými bolo porušené základné právo nebyť odňatý zákonnému sudcovi, došlo v kauze Tipos na základe opatrení predsedu najvyššieho súdu z 3. augusta 2010 a z 24. septembra 2010, ktorými sa zmenil rozvrh práce najvyššieho súdu na rok 2010.

„V kauze takzvaných Duckého zmeniek išlo o zmenu v zložení senátu najvyššieho súdu, ku ktorej došlo na základe (toho istého) opatrenia predsedu najvyššieho súdu z 3. augusta 2010,“ hovorí vyhlásenie sudcov ÚS.

Harabin reaguje

Najvyšší súd dáva k dispozícii uznesenie Ústavného súdu v kauze tzv. Duckého zmeniek z 18. júna 2003 I. ÚS 126/03-55, ktorý rozhodol, že zmena rozvrhu práce z pera

vtedajšieho podpredsedu Najvyššieho súdu Majchráka v zložení senátu v tejto miliardovej kauze nebola porušením práv účastníka na zákonného sudcu.

Ústavný súd tento právny názor doposiaľ neprelomil na rokovaní v pléne tak, ako to v § 6 výslovne predpokladá zákon o konaní pred Ústavným súdom.

"Verejne sa pýtam senátu Ústavného súdu v zložení Luby, Gajdošíková, Orosz, že ak sú v hre miliardy v prospech podozrivých mafiánov, koľko stojí náhla zmena právneho názoru v rovnakej veci?" uvádza predseda Najvyššieho súdu Harabin.

(SITA)