"Veľmi dôležité je oznámiť túto nepríjemnosť čo najskôr, ihneď po zistení zmiznutia dokladov," zdôraznila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru v Bratislave Denisa Baloghová.

Hlásiť prípad treba osobne na oddelení Policajného zboru. Polícia spíše s občanom zápis, zároveň mu vydá potvrdenie o občianskom preukaze. "Policajt zabezpečí, aby sa táto informácia zobrazila v databáze stratených a odcudzených dokladov. Je to dôležité pre prípady, ak by niekto doklady našiel a pokúsil sa ich zneužiť," vysvetlila Baloghová.

Databáza stratených a odcudzených dokladov je prístupná na webovej stránke polície a každý si v nej môže preveriť, či doklad, ktorý mu bol predložený k overeniu totožnosti, je hodnoverný. Databázu využívajú najmä banky a inštitúcie, ktoré si často overujú totožnosť žiadateľov o úver alebo pri výbere väčšej sumy z účtov.

Ak sa človek stratí viac dokladov, prípadne všetky, vrátane bankomatových kariet, treba kontaktovať všetky príslušné spoločnosti a banky. Ukradnutý mobilný telefón treba takisto čo najrýchlejšie riešiť s operátorom.

"Je dôležité nahlásiť aj zmiznutie ostatných predmetov a platobných kariet, aby mohli policajti začať včas a efektívne vo veci konať," zdôraznila Baloghová. Človek, ktorý prišiel o mobilný telefón a platobné karty by ich mal však čo najskôr zablokovať, predíde tak podľa hovorkyne ďalším nepríjemnostiam.

Na zablokovanie bankomatovej karty treba volať na číslo príslušnej banky, tá ju hneď znefunkční a neskôr vydá klientovi novú. Pri strate mobilného telefónu treba postupovať rovnako, telefónni operátori rovnako vydajú novú SIM kartu za určitý poplatok do cca 10 eur s tým, že všetky aktivované služby zostanú zachované. 

Ak v prípade krádeže nájdu policajti páchateľa, môže si zákazník podľa vyjadrení jedného zo slovenských telefónnych operátorov nárokovať spôsobenú škodu na telefóne, kredite, vrátane poplatku za novú SIM.

Doklady ako občiansky preukaz či vodičský preukaz alebo cestovný doklad, ktoré sa neskôr nájdu a boli ohlásené polícii, už podľa Baloghovej nebudú platné. Každý, kto nájde cudzie doklady, je povinný ich odovzdať na ktoromkoľvek oddelení polície.

Ak by bola pri hľadaní odcudzených dokladov a osobných vecí polícia úspešná, občana s tým oboznámi a vyzve ho, aby si veci vyzdvihol na policajnom oddelení.