Informovala o tom hovorkyňa ústavu Magdaléna Jurkemíková. Zdôraznila, že pri stanovení toho, či ide o možnú súvislosť medzi vakcínou a nežiaducou reakciou, je potrebné vziať do úvahy celkový zdravotný stav očkovaného, iné užívané lieky a ďalšie faktory.

Štátny ústav pokračuje v hodnotení kauzality v prípade úmrtia 38-ročnej ženy po očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca

"Na základe doteraz dostupných údajov nie je možné dať očkovanie a úmrtie do priameho súvisu," uviedla hovorkyňa s dôvetkom, že po získaní potrebných informácií prípad vyhodnotia a o výsledku budú transparentne informovať.

Jurkemíková pripomenula, že ŠÚKL komunikuje aj s ostatnými liekovými agentúrami. Hlásené podozrenia na nežiaduce účinky zo Slovenska aj z ostatných európskych krajín vyhodnocuje na dennej báze.

Ubezpečila, že ak bude mať ústav dôvodné pochybnosti o bezpečnosti vakcíny, okamžite prijme všetky potrebné kroky na zabezpečenie ochrany zdravia slovenských občanov.

"Hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov a vakcín sú dôležitým nástrojom sledovania ich bezpečnosti, musia však byť potvrdené na základe dôkladnej farmakovigilančnej analýzy," uzavrela.