Arbitrážny tribunál v stredu, 4. júna zamietol žalobu rakúskej spoločnosti v spore o náhradu škody vo výške viac ako 131 miliónov eur za zavedenie zákazu zisku zdravotných poisťovní.

Podľa informácií TASR však akcionár bývalej Apollo zdravotnej poisťovne zvažuje ďalšiu žalobu. Ide o takzvanú žalobu na zrušenie rozhodcovského nálezu.

hrozí ďalší súd

Možnosť takéhoto právneho pokračovania potvrdila pre TASR právna expertka Inštitútu pre zdravotnú politiku (IHP), advokátka Jana Martinková s tým, že lehota na podanie takejto žiadosti býva spravidla tri mesiace odo dňa doručenia nálezu.

"Najdôležitejším argumentom pre uplatnenie takejto žaloby v praxi býva porušenie procesného alebo hmotného práva. Predpokladám, že ak EURAM BANK podá uvedenú žalobu." upozornila Martinková.

Žalobca môže formálne uplatniť svoj nárok na bratislavskom súde, aby sa jeho prípad nepremlčal.

Podľa advokátky v danom prípade je totiž významným faktorom aj to, v akej intenzite sa spoločnosť EURAM BANK pred bratislavským všeobecným súdom svojho nároku domáhala.

"Ak v tomto konaní nebola aktívna, či neprekročila rámec nevyhnutných procesných úkonov, mohlo by byť žalobe na zrušenie nálezu i vyhovené," dodala Martinková, ktorá už vlani pre spravodajský portál pluska.sk upozornila na to, že zo strany EURAM BANK mohlo ísť o špekulatívnu investíciu.

Jej dcérska spoločnosť E.I.C. nadobudla 51 percent akcií v zdravotnej poisťovni Apollo v roku 2007 a teda získala ich v čase, keď bol známy minimálne úmysel vlády reformovať zdravotné poistenie.

niekoľkoročný spor

Arbitrážny tribunál čiastočne zamietol žalobu EURAM BANK z jurisdikčných dôvodov už v predchádzajúcom rozhodnutí z októbra 2012.

"SR v rámci ďalšej jurisdikčnej fázy arbitráže dokázala, že iniciovanie konania pred bratislavským okresným súdom EURAM BANK a jej následné konanie malo za následok vzdanie sa jej práva domáhať sa prostredníctvom arbitráže svojich údajne porušených práv vyplývajúcich z bilaterálnej investičnej dohody," informovalo Ministerstvo financií SR 5. júna.

S týmto tvrdením sa stotožnil aj tribunál. EURAM BANK začala arbitrážne konanie v novembri 2009, v nasledujúcom roku zároveň podala žalobu aj na bratislavský okresný súd. Spoločnosť namietala legislatívne zmeny upravujúce verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike prijaté v rokoch 2006 až 2007.

žalovali aj ďalšie poisťovne

Podľa EURAM BANK tieto zmeny, ktorými sa zakázal zisk zdravotných poisťovní, mali za následok porušenie bilaterálnej investičnej dohody medzi Rakúskom a Slovenskom a spôsobili jej škodu vyše 131 miliónov eur.

Táto žaloba bola v poradí treťou arbitrážou iniciovanou v súvislosti so zákazom zisku poisťovní. Na arbitrážnom súde Slovensko žaloval aj holandský akcionár zdravotnej poisťovne Dôvera, rovnako postupoval i holandský akcionár Union zdravotnej poisťovne.