V januári zomrelo na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu 1 863 ľudí, čo je oproti decembru výrazný nárast. Vtedy covidu podľahlo 1 416 občanov Slovenska. Viac mŕtvych je preto v každej vekovej kategórii. No narastá podiel úmrtí v nižšom veku. „Viac umierajú mladší. Medzi mužmi stúpol podiel obetí mladších ako 65 rokov z 19 % na 24 %. Medzi ženami je to z 9 % na 14 %,“ píše Šuster na sociálnej sieti.

Špeciálne je podľa odborníka vidieť významný absolútny aj relatívny nárast medzi mužmi od 60 do 64 rokov. Veľký relatívny nárast je vraj aj medzi mladšími mužmi do 55 rokov, hoci je to menej v absolútnych číslach. „Medzi ženami je tiež významný absolútny aj relatívny nárast v kategórii od 60 do 64 rokov. Relatívny nárast je najväčší medzi 45- až 49-ročnými, čo však bude skôr vec náhody (nárast z 1 na 9 osôb),“ tvrdí Šuster.

Odborník zároveň vysvetlil, že to nie je spôsobené očkovaním seniorov: „Rád by som videl aj efekt očkovania. To však ešte nevidíme. Očkovanie ľudí nad 85 sa začalo až 20. januára, takže na januárových úmrtiach to ešte nevidíme.“

Šuster sa domnieva, že za alarmujúcu situáciu môžu britská mutácia B117 a kapacita našich nemocníc: „Odhadujeme, že podiel britskej mutácie sa počas januára zvýšil asi z 20 % na 73 %. Britská mutácia je infekčnejšia aj smrteľnejšia - a asi ešte viac pre mladých. Druhé podozrenie je na kapacity nemocníc - v decembri mali ešte viac priestoru venovať sa mladším a zachrániť ich, teraz už nie je čas na nikoho.“

Anketa
Zlepší sa v marci na Slovensku situácia ohľadom úmrtí na koronavírus?