Okolo tejto otázky sa šíri množstvo mýtov a dezinformácií a možno práve preto sa rezort zdravotníctva konečne odhodlal tému prebrať. "Je skutočne pravda, že vývoj vakcín bežne trvá mnoho rokov. Preto je úplne legitímne pýtať sa, ako je možné, že sa tento proces podarilo v prípade vakcíny proti COVID-19 tak výrazne zrýchliť," otvára tému zdravotníctvo, ktoré celý postup dôkladne rozoberá v 7 bodoch.

  • Vývoj vakcíny na Covid-19 sa v tomto roku stal absolútnou prioritou vo vedeckých a farmaceutických kruhoch. V tomto roku sa na to sústredilo enormné množstvo energie a financií aj za cenu odloženia iných projektov. Vďaka tomu mohli výrobcovia vakcín maximalizovať počet expertov a vedcov, ktorí na vývoji vakcín pracovali.
  • Množstvo procesov, ktoré súvisia s vývojom a testovaním vakcíny, bolo optimalizovaných a odbyrokratizovaných, ale nikdy nie na úkor samotnej bezpečnosti. Klinické skúšanie ako také prebieha štandardne. Zjednodušené a zrýchlené je to, čo sa deje okolo nich.
  • Za normálnych okolností jednotlivé fázy predklinického a klinického skúšania nasledujú postupne jedna za druhou. V tomto prípade sa spúšťali súbežne - ešte predtým, než bolo dokončené prvé kolo, štartovalo druhé kolo. Väčšiemu riziku tak môžu byť potenciálne vystavení dobrovoľníci v jednotlivých fázach klinického skúšania, ale výsledný produkt musí prejsť všetkými fázami rovnako ako akákoľvek iná vakcína. Výsledná vakcína tak bude rovnako bezpečná.
  • Pre pandémiu a mimoriadnu rozšírenosť koronavírusu bolo relatívne jednoduché nájsť dobrovoľníkov, ktorí sa počas testovania nakazia koronavírusom (čo je nevyhnutná súčasť testovania účinnosti vakcíny). Pri vývoji vakcín na zriedkavejšie ochorenia môže toto trvať aj celé roky, v tomto prípade to bolo oveľa rýchlejšie.
  • Niektoré spoločnosti začali so samotnou výrobou vakcín ešte pred ich definitívnym finálnym schválením, čím samy išli do rizika. Ak budú ich vakcíny schválené, dostanú sa tak rýchlejšie na trh. Ak nebudú schválené, môžu vyrobené vakcíny vyhodiť.
  • Vďaka tomu, že veľa ľudí po celom svete bude očkovaných v krátkom čase, aj extrémne zriedkavé prípady vedľajších účinkov budú odhalené veľmi rýchlo (Veľká Británia a Maďarsko začínajú očkovať už v týchto dňoch).
  • Pri vývoji vakcíny proti COVID-19 bolo možné nadviazať na výskum a vývoj vakcíny na ochorenie MERS, ktoré je tiež spôsobené koronavírusom.

ZAUJÍMAVOSŤ:

mRNA vakcína of firmy Moderna, ktorá momentálne čaká na schválenie, bola vyvinutá už 13. januára 2020, teda len týždeň po tom, ako čínski vedci zverejnili genetickú sekvenciu korona vírusu. Po celý rok prebiehalo jej skúšanie, testovanie, analyzovanie a následne schvaľovací proces (https://nym.ag/37Khut1).  Pre ďalšie informácie o vývoji vakcín proti COVID-19 odporúčame pozrieť stránky Európskej liekovej agentúry.