Poslanci navrhujú, aby od marca 2012 zákon dovolil vyučovanie doma aj pre druhý stupeň základnej školy. Novelou chcú zmäkčiť i nároky na kvalifikáciu domáceho učiteľa - pre 1. stupeň navrhujú uzákoniť len maturitu, pre 2. stupeň bakalárske vzdelanie.

Čaplovič: Návrh je bez odborných analýz

Podľa Čaploviča môže táto zmena vážne destabilizovať vzdelávanie na základných školách. Návrh označil za založený na vode, bez odborných analýz. "Dnes máme na Slovensku problémy s domácim vzdelávaním aj na 1. stupni základných škôl a bez experimentu chceme tento systém vzdelávania zaviesť aj na 2. stupeň," kritizuje Čaplovič.

Podľa neho sú za takýmto návrhom združenia rodičov, ktorých spôsob myslenia v niektorých prípadoch hraničí so sektárstvom. Odmieta, aby sa predvolebné obdobie podpísalo pod "pokusy s nejasným prínosom".

Poslanci Beblavý a Poliačik: Privítame tento návrh 

Naopak, predstavitelia koalície sa k liberálnemu návrhu prikláňajú. Poslanec za SDKÚ-DS Miroslav Beblavý si myslí, že súčasná legislatívna úprava je príliš prísna. "Je až extrémne nedôverčivá voči rodičom a treba ju uvoľniť," povedal Beblavý.

Do akej miery rodičom rozviazať ruky, musí byť podľa neho predmetom odbornej diskusie. Analýzu si vyžaduje najmä stanovenie minimálneho vzdelania pre rodičov, ktorí by mohli učiť svoje deti doma. Upozorňuje, že aj deti vzdelávané doma musia byť schopné absolvovať po každom polroku testy a vyrovnať sa svojim rovesníkom, ktorých vzdeláva škola. Poslanec sa však neobáva, že by slovenskí rodičia neboli na tento krok pripravení.

"Ak rodič nie je hodný byť rodičom, máme na to svoje mechanizmy, ale ak je rodič hodný byť rodičom, čo je 99,9 percenta, tak nevidím dôvod, prečo by nemal byť hodný vychovávať svoje dieťa a tiež ho učiť, koľko je jedna plus jedna," konštatuje Beblavý.

Návrh z dielne KDH víta aj poslanec za SaS Martin Poliačik, ktorý rok vyučoval na škole s alternatívnou metódou vzdelávania montessori. Tá si zakladá na princípe, aby dieťa získavalo vedomosti vlastnými silami a vlastným tempom. Poliačik hovorí, že jeho skúsenosti sú pozitívne.

"Normálne školy niekedy potláčajú prirodzenú potrebu dieťaťa učiť sa. Pritom stačí zapáliť plamienok a dieťa sa učí prirodzene," tvrdí Poliačik. Je presvedčený, že kontrola kvalifikácie rodiča i pravidelné preverovanie vedomostí dieťaťa je nevyhnutné.

"Pri návrhu k požiadavke dosiahnutého vzdelania rodičov si rád vypočujem argumenty kolegov, pretože úroveň mnohých maturantov na Slovensku je mizivá, že je to veľké riziko," uviedol Poliačik.

Žitňanská: Je to zbytočné

Predkladatelia novely vychádzali zo skúseností zo zahraničia a z Českej republiky, kde je momentálne vzdelávanie doma pre 2. stupeň ZŠ experimentálne. Žitňanská hovorí, že požiadavka pedagogického vzdelania pre rodičov je zbytočná. "Sama som bola šesť rokov vzdelávaná rodičmi, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie," povedala Žitňanská.

Rodičia ju vyučovali doma počas šesťročného pobytu v Alžírsku, od druhého do siedmeho ročníka ZŠ. "Nikto negarantuje, že absolvent pedagogickej školy je automaticky dobrý učiteľ a že rodič, ktorý pozná svoje dieťa, ale nemá pedagogické vzdelanie, je zlý učiteľ," tvrdí Žitňanská.

Ak samovzdelávanie v domácom prostredí nevyhovuje žiakom alebo učiteľom, môžu sa kedykoľvek vrátiť k riadnemu vzdelávaniu v škole. "Faktom je, že vzdelávanie doma je náročné, je to o väčšej angažovanosti a silnejšej vôli rodičov. Zo skúseností túto formu využívajú najmä rodičia, ktorým mimoriadne záleží na svojich deťoch," hovorí Žitňanská.

Podľa nej sú to často rodičia detí s poruchami či hyperaktivitou. Predkladatelia ponechávajú v zákone preskúšanie žiaka dvakrát do roka. Navyše, rodičia majú k dispozícii na odbornú konzultáciu triednych učiteľov na školách. V tejto súvislosti Žitňanská upozorňuje na rozdiel vo vzdelávaní doma v porovnaní s Českom, kde sú rodičia omnoho viac organizovaní a navzájom si pomáhajú.