Väčšinu obvinených tvorili Slováci

Väčšinu tvorili Slováci, jeden obvinený bol Rumun a jedna obvinená Poľka. Vyplýva to zo Situačnej správy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR za rok 2020.

Páchatelia konali väčšinou vo dvojici alebo jednotlivo, v troch prípadoch zaevidovali skupinu. Častejšie išlo o mužov ako ženy. Prípad otca so synom je jediný, keď bolo pohlavie v rámci dvojice rovnaké.

"Ženy boli páchateľkami či spolupáchateľkami najmä v prípadoch sexuálneho vykorisťovania a núteného sobáša. V prípadoch núteného žobrania boli v roku 2020 páchateľmi s výnimkou dvoch žien len muži," priblížila správa. Asi v polovici prípadov boli náborári známymi, prípadne boli rodinnými príslušníkmi obete. Nábor sa uskutočnil najmä osobným kontaktom.

Pri obchodovaní s ľuďmi páchatelia zneužívajú najmä zlé sociálne podmienky obetí a ich rodín. "Obetiam prisľúbia vysoké zárobky z pracovnej činnosti v domovskej krajine či dobre platenú prácu v zahraničí, prípadne obeť podvedú s prísľubom výkonu iného druhu práce. Nakoniec sú však nútené vykonávať inú prácu a za iných podmienok," opisuje správa.

Aby obeť prinútili k vykonávaniu práce využívajú rôzne spôsoby, od donucovania, psychického nátlaku až po násilie, bitku, odopieranie stravy a základných hygienických potrieb, vyhrážky či podávanie omamných a psychotropných látok.

Článok pokračuje na ďalšej strane.