Slovensko si stanovilo smelý cieľ. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 1,93 % hrubého domáceho produktu (HDP). V rozpočte na rok 2015 mal pritom deficit verejných financií dosiahnuť 2,29 % HDP.

V ďalších rokoch by mal postupne ďalej klesať, na 0,42 % v roku 2017 a v roku 2018 sa očakáva vyrovnané hospodárenie štátu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018, ktorý v stredu schválila vláda.

Príjmy a výdavky

V absolútnej sume by mal schodok hospodárenia verejnej správy dosiahnuť na budúci rok 1,557 miliardy eur. Príjmy sa očakávajú na úrovni 30,428 miliardy eur a výdavky 31,985 miliardy eur. Rozpočet predpokladá zníženie verejného dlhu na 52,1 % HDP.

Fico na koberčeku: Eurosocialistom vysvetľoval postoj k utečencom

Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má budúci rok dosiahnuť 1,970 miliardy eur, pri príjmoch 14,027 miliardy eur a výdavkoch 15,997 miliardy eur.

Opatrenia sociálnych balíčkov

Pri príprave rozpočtu rezort financií zobral do úvahy aj opatrenia vyplývajúce z vládnych sociálnych balíčkov a ďalšie zmeny legislatívy. Zohľadnená je v ňom aj valorizácia platov vo verejnej a štátnej službe vo výške 4 %. Obsahuje tiež dve nové rezervy, a to rezervu na významné investície a rezervu na výdavky súvisiace s riešením migračnej krízy.

Sľub NATO nesplníme

Rezort obrany bude na budúci rok hospodáriť s vyše 880 574 000 eur. Ide o 1,092 percenta z HDP. Minulý rok to bolo 1,03 % HDP. Prezident Andrej Kiska vlani na summite NATO prisľúbil, že Slovensko zvýši do roku 2020 výdavky na obranu na 1,6 percenta HDP. Pri vstupe do NATO sme sa zaviazali dávať na armádu dve percentá HDP, čo teda ani na budúci rok nesplníme.

Na rozvoj obrany je vyčlenených vyše 226 456 000 eur a na samotné zabezpečenie obrany 652 348 000 eur. V rámci rozvoja obrany sú financie na budúci rok vyčlenené na rozvojové aktivity rezortu, najmä na rozvoj výzbroje a centrálnej logistiky, techniky a špeciálneho materiálu, na budovanie komunikačných a informačných systémov, informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková. Zároveň dodala, že návrh budúcoročného rozpočtu počíta aj s financiami na nákup dopravných prostriedkov a modernizáciu leteckej techniky.

Výdavky školstva majú klesnúť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude na budúci rok hospodáriť s čiastkou 1,226 miliardy eur. Prostriedky štátneho rozpočtu z toho budú tvoriť 1,089 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 137 miliónov eur. Celkové výdavky kapitoly na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu pre rok 2015 tak klesajú o 266 miliónov eur, čiže o 17,8 percenta.

Ministerstvo školstva bude mať v roku 2016 najväčšie výdavky na regionálne školstvo, a to 499 miliónov eur. Na financovaní regionálneho školstva sa podieľa aj ministerstvo vnútra. Rezort vnútra bude v roku 2016 financovať výdavky pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkví a náboženských spoločností a súkromných osôb sumou 1,03 miliardy eur.

Výrazný pokles na rezorte životného prostredia

Výdavky ministerstva životného prostredia v budúcom roku sú plánované vo výške 137 miliónov eur, čo je o 540 miliónov eur (79,8 percenta) menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok. Dôvodom poklesu je najmä nižšia alokácia výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 3. programového obdobia v kapitole životného prostredia.

Menej dostane aj zahraničie

Ministerstvo zahraničných vecí a  európskych záležitostí by malo v roku 2016 hospodáriť s rozpočtom vo  výške 106 130 009 eur. Výdavky rezortu na rok 2016 sú tak v porovnaní so  schváleným rozpočtom na rok 2015 nižšie o 17,7 milióna eur, čo je pokles o 14,3 percenta. Ministerstvo by malo dostať viac peňazí na  osobné výdavky (60,4 milióna eur) aj na tovary a služby (35,9 milióna eur). Nárast súvisí s valorizáciou platov, so zariadením novej budovy Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli a s presťahovaním do  nového sídla Severoatlantickej aliancie v Bruseli.

Na spravodlivosť pôjde viac peňazí

Rezort spravodlivosti bude mať na budúci rok financie na lepšie ohodnotenie justičných zamestnancov, ale aj na viaceré príplatky pre sudcov, s ktorými počíta novela zákona o sudcoch. Celkovo bude toto ministerstvo hospodáriť so sumou 350 934 681 eur.

Výdavky ministerstva vnútra narastú v nasledujúcom roku oproti roku 2015 o 37,5 milióna eur. Celková čiastka vyčlenená pre potreby rezortu vnútra na budúci rok predstavuje 2 154 402 013 eur.