V čom spočíva význam predsedníctva a čo je jeho hlavnou úlohou?
Hlavná úloha predsedníctva spočíva v udávaní agendy, ale aj v spolupráci so štátom, po ktorom daná krajina preberá predsedníctvo a ktorému ho po 6 mesiacoch bude odovzdávať. Ide o trojice, ktoré stanovujú dlhodobé ciele a pripravujú spoločný program. Úlohou týchto trojíc je zabezpečiť hladšie a kontinuálnejšie presunutie koordinácie na preberajúcu krajinu. Slovensko tvorí túto trojicu s Holandskom a Maltou a teraz sa stane tým štátom, ktorý preberie hlavné žezlo v udávaní agendy.


Analytik Kryštof Kruliš.
Foto: amo.cz

Aký vplyv bude mať na slovenské predsedníctvo britské referendum o vystúpení z Európskej únie?
Program, ktorý si Slovensko pre predsedníctvo pripravovalo v posledných mesiacoch, dokonca aj rokoch, môže narušiť jediná vec a tou je práve britské referendum. Jedna z hlavných otázok, o ktorej sa bude počas slovenského predsedníctva určite diskutovať, bude určenie podmienok a nastavenie vzťahu európskej 27-ky s Veľkou Britániou. Pripravenú agendu a jednotlivé priority bude musieť Slovensko asi prispôsobiť tejto udalosti, ktorá bude zaberať hlavnú pozornosť.

Poľský prezident na Slovensku: Pozrite sa, ako sa s Kiskom odviazali!

Bude mať Slovensko vďaka predsedníctvu vyššie právomoci v Európskej únii?
Každá vláda, ktorá Rade predsedá, si dokáže pretlačiť vlastný charakter. Zároveň však musí rešpektovať aktuálnu situáciu v Európe i postoje ostatných štátov. Dôležitý je spôsob, akým štát pristupuje k európskemu projektu a čím chce doň prispieť. Sila spočíva v udávaní agendy, nie v diktovaní Slovenska ostatným, čo treba riešiť. Pozícia je to však, samozrejme, významná.

Ako Európska únia vníma predsedníctvo menších štátov, akým je napríklad Slovensko, ktoré na spoločenstvo možno nemajú taký vplyv ako Francúzsko či Nemecko?
Predsedníctvo menšieho štátu je vždy spojené aj s určitou obavou. Súvisieť môže napríklad s personálnymi kapacitami. Samotná príprava a rozšírenie povinností, ktoré musí krajina pri predsedníctve zvládnuť, zaberú podstatnú časť administratívnej kapacity všetkých rezortných ministerstiev naprieč vládou. Nemusí to však za každú cenu znamenať, že menší štát predsedníctvo nezvládne. Po Slovensku ho bude preberať Malta, teda ostrov s pol miliónom obyvateľov, a tiež bude riešiť otázku vzťahu Únie a Británie.

Môže mať na slovenské predsedníctvo vplyv náš prístup k utečencom a žaloba proti Rade pre povinné kvóty?
V kruhoch, ktoré budú chcieť oslabiť slovenské predsedníctvo, sa touto kartou určite bude operovať. Relevantné z hľadiska európskeho práva to však nie je. Každý štát má právo žalobu podať a je namieste toto rozhodnutie rešpektovať. Samozrejme, aj predstavitelia európskych inštitúcií sú iba ľudia s určitými charakterovými vlastnosťami a že nejaký štát podá žalobu proti agende, na ktorej si postavili svoj politický kapitál, môže viesť k nevraživosti. Faktom však je, podať žalobu je právo každého štátu, Slovensko ho využilo a koniec-koncov ho musia všetci aj tak rešpektovať.