Tak tí si dopriali. Slovenská pošta, ktorá je v štátnych rukách a roky vykazovala stratu, oslavuje tento rok svoje 20. narodeniny. Pri tejto príležitosti zorganizovali v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave veľkolepý galavečer.

Poriadne mastný bol aj záverečný účet! Táto trojhodinová akcia pre 500 hostí vyšla neskutočných 80-tisíc eur. Najdrahšia na podujatí bola technika, personál a občerstvenie, čo zhltlo takmer 35-tisíc eur.

Za prenájom priestorov zaplatili divadlu 17 240 eur. Za honoráre Elánu, Lúčnici, opernej dive Adriane Kučerovej, moderátorom Adele Banášovej a Marošovi Kramárovi dali 27 267 eur.

„Slovenská pošta po troch rokoch negatívneho hospodárenia vytvorila podnikateľský plán, na základe ktorého chcela dosiahnuť v tomto roku vyrovnané hospodárenie. Už za prvých 9 mesiacov dosiahla zisk vo výške 6,5 milióna eur po zdanení, čo predstavuje takmer 2-násobok oproti plánu," uviedla hovorkyňa pošty Stanislava Pondelová.

"Slovenská pošta nie je zadlžená a svoju činnosť financuje z vlastných zdrojov. Pre toto podujatie sme získali reklamných partnerov v objeme podpory 40-tisíc eur. To znamená, že naše reálne výdavky predstavujú 39 267 eur,“ dodala.

Za čo a koľko Slovenská pošta zaplatila:

technika, personál, občerstvenie - 34 760 eur

prenájom priestorov - 17 240 eur

honoráre účinkujúcich - 27 267

celkový účet - 79 267

Oslava pre zisk?

Slovenská pošta, a. s. dosiahla za deväť mesiacov tohto roka zisk 6,5 milióna eur po zdanení, čo je takmer dvojnásobok oproti plánu. Za rovnaké obdobie minulého roka vykázala štátna spoločnosť ešte stratu 3,8 milióna eur.

Ako v stredu informovala hovorkyňa SP Stanislava Pondelová, za celý tento rok očakáva spoločnosť zisk na úrovni 2 miliónov eur. Znamenalo by to zlepšenie hospodárskeho výsledku skoro o 5 miliónov eur, keďže vlani hospodárila so stratou 2,7 milióna eur.

Podstatný vplyv na pozitívne hospodárenie mali podľa SP najmä výnosy v medzinárodnom poštovom styku, v zmluvných zásielkových službách a finančných službách. Spoločnosť pripravila ozdravný plán, ktorý je zameraný na zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie výnosov, zavedením nových poštových aj nepoštových služieb.

Slovenská pošta, a.s. vznikla 1. januára 1993 ako štátny podnik so sídlom v Bratislave, od 1. marca 1996 má centrálu v Banskej Bystrici a od 1. októbra 2004 sa zmenila na akciovú spoločnosť. Jej akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Spoločnosť má základné imanie vo výške 214,3 milióna eur a prevádzkuje sieť viac ako 1 500 plne automatizovaných pobočiek. Spoločnosť tak môže okrem klasických poštových služieb poskytovať aj finančné, bankové, komunikačné a elektronické služby približujúce verejnú správu obyvateľom.