Zároveň vyjadrili poľutovanie nad minimálnym priestorom, ktorý je v danom dokumente vyčlenený tejto problematike. "Nevieme si vysvetliť, prečo sa v  65-stránkovom texte programového vyhlásenia venuje starostlivosti o  Slovákov žijúcich v zahraničí jedna-jediná veta, ktorej obsah navyše vzbudzuje dojem, že postoj vlády k pretrvávajúcim problémom slovenského zahraničia má iba deklaratívny charakter," konštatujú predstavitelia ÚSVZ v liste.

Ich úsilie vraj vyšlo nazmar

Myslia si, že úsilie, ktoré vynaložili na to, aby presvedčili tvorcov vyhlásenia o nutnosti prevziať aspoň niektorú z  desiatich základných požiadaviek Slovákov zo zahraničia, vyšlo nazmar.

Napriek tomuto sklamaniu únia verí, že sa im podarí premiéra Roberta Fica presvedčiť o nutnosti konštruktívneho dialógu, ktorý posunie vzťahy medzi SR a slovenskou diaspórou na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Slováci v zahraničí sú kritickí voči vláde, čo ich trápi?

Novovytvorená legislatíva by mala zabezpečiť finančné prostriedky na  právnu ochranu slovenských rodín, detí a mládeže v zahraničí.
Foto: Matej Kalina

Jednou z požiadaviek bolo zriadenie stálej komisie pre Slovákov žijúcich v  zahraničí (SvZ) pri Zahraničnom výbore Národnej rady (NR SR). V relevantných parlamentných výboroch by zase mali status pozorovateľa s  poradným hlasom. O predsedovi Úradu Slovákov žijúcich v  zahraničí (ÚSŽZ) by podľa nich mala rozhodovať NR SR, pričom SvZ by mohli navrhnúť vlastného kandidáta.

Zákon o štátnom občianstve

Rovnako tak požadujú novelizáciu zákona o štátnom občianstve tak, aby ho získala každá osoba, ktorá má aspoň jedného predka slovenského pôvodu, a to bez ohľadu na  počet predchádzajúcich generácií alebo dĺžku pobytu na území SR.

Finančné zabezpečenie

Novovytvorená legislatíva má zase zabezpečiť finančné prostriedky na právnu ochranu slovenských rodín, detí a mládeže v zahraničí. Týkať sa to má aj podpory škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelávacích centier v  zahraničí. Výška financií v dotačnom systéme by mala byť pre SvZ minimálne na úrovni ako dostávajú menšiny na Slovensku. Minulý rok to bolo 4,034 milióna eur.

Sledovanie verejnoprávnych médií

V neposlednom rade chcú zabezpečenie voľného príjmu programov STV v zahraničí, ako aj vytvorenie podmienok pre pravidelné vysielanie vo verejnoprávnej televízii o živote, činnosti, kultúre a práci Slovákov žijúcich v zahraničí.