Približne 12 percent populácie si myslí, že sa zmenou režimu na kvalite života veľa nezmenilo. Z prieskumu vyplýva, že na Slovensku sú po 30 rokoch dve veľké skupiny obyvateľov, ktorí vnímajú dôsledok novembrových udalostí roka 1989 celkom odlišne.

"Muži a ženy sa vo vnímaní života na Slovensku pred a po Novembri ’89 neodlišujú, rozdiely prichádzajú hlavne s rastúcim vekom a dosiahnutým vzdelaním," tvrdí Kočan. 

Najpozitívnejší názor na život po zmene režimu majú mladí ľudia, ľudia s vyšším sociálnym statusom, obyvatelia Bratislavského kraja a ľudia žijúci vo väčších mestách. Platí, že čím starší je človek a zároveň čím nižšie má vzdelanie, tým negatívnejšie vníma kvalitu života po Novembri ‘89 a tvrdí, že na Slovensku sa v súčasnosti žije horšie ako pred týmto rokom.

Aj tlak ulice prispel k tomu, že v novembri 1989 sa komunisti na istý čas stiahli z najvyšších funkcií.
Aj tlak ulice prispel k tomu, že v novembri 1989 sa komunisti na istý čas stiahli z najvyšších funkcií.
Zdroj: ČTK

Najvýraznejší negatívny názor majú ľudia vo veku nad 60 rokov, keď život po zmene režimu považuje 56 percent z nich ako horší, 33 percent pritom dokonca ako výrazne horší. Najviac oceňovanou zmenou k lepšiemu po roku '89 je otvorenie hraníc. Podľa prieskumu 45 percent všetkých ľudí vníma otvorenie hraníc a s ním spojené cestovanie, či štúdium v zahraničí ako významný pozitívny výdobytok novembra.

Článok pokračuje na ďalšej strane