O necelé dva týždne, presne 17. novembra uplynie už 25 rokov od Nežnej revolúcie. Na jej priebeh si spomína aj jeden z lídrov v Banskej Bystrici, Martin Krajčovič.

„Revolúciu sme spravili nekrvavo, dospelo. Mätie ma, že ani 25 rokov odvtedy sa nevieme správať zodpovedne, dospelo. Nevieme s tou svojou slobodou, ktorú sme si vtedy vydobyli, nakladať. Lebo sloboda neznamená to, že si môžem robiť, čo chcem, ale že nemusím robiť to, čo nechcem. S tým sa nevieme vysporiadať, to ma mrzí. Že zrazu z toho dospelého národa sa stane akoby banda puberťákov,“ uviedol Krajčovič.

Je hrdý na to, že patril k jej hlavným aktérom. Revolúcia podľa neho splnila základné úlohy, teda zavedenie demokratického režimu so  slobodnými voľbami. Spomína si ako mu ľudia na námestí tlieskali, keď povedal, že s novým režimom príde aj nezamestnanosť.

„Všimol som si a mal som z toho zvláštny pocit. Akoby každý myslel na toho druhého, na toho kolegu, že teba sa to dotkne, lebo ty si lajdák. V tej prezamestnanej spoločnosti, kde sme všetci museli byť zamestnaní. Nikto to nebral na seba, že ja som ten, ktorého sa to môže dotknúť. Tešili sa, že sa to vyčistí, že ja dobrý zostanem a vy lajdáci pôjdete preč.“

Už niekoľko rokov predtým bolo v spoločnosti cítiť, že veci nefungujú a treba zmenu, spomína jeden z hlavných aktérov. Podľa neho, dôležitú úlohu pri páde režimu zohrali aj ľudia v regiónoch. Najmä ich podpora vo forme účasti na generálnom štrajku. „Nebyť podpory v regiónoch, nový režim by nemal opodstatnenie. Vnímam, že základná záležitosť sa udeje vždy v hlavnom meste, ale bez podpory aj v regiónoch k zmene nemohlo dôjsť,“ vysvetlil Krajčovič.

Nevýhodou aktérov revolúcie mimo Bratislavy bolo podľa Krajčoviča to, že sa predtým poväčšine nepoznali, keďže na Slovensku neexistoval disent v  pravom zmysle slova. „Väčšina ľudí, ktorí sa tam stretli, o sebe nevedeli, spoznávali sa za jazdy a postupne sa profilovali," vysvetľuje a pokračuje ďalej, že "preto nás vtedajšie oficiálne štruktúry mohli lepšie infiltrovať, čo sa aj dialo. Aj preto mali možno oproti nám výhodu. Som však rád, že revolúcia prebehla nekrvavou cestou, lebo bolo veľa ľudí, ktorí by hneď chceli vešať predstaviteľov bývalého režimu,“ spomína Krajčovič.

Martin Krajčovič, pracoval v čase nežnej revolúcie ako dramaturg v banskobystrickom Dome kultúry. Aktérom nežnej revolúcie v Banskej Bystrici sa stal ako zástupca skupiny niekoľkých demokraticky orientovaných pracovníkov kultúry. Na jar 1990 ho zvolili za predsedu krajského koordinačného výboru hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) vo vtedajšom Stredoslovenskom kraji. V rokoch 1990 – 1992 bol za VPN poslancom Slovenskej národnej rady.