Deväť z desiatich Európanov dýcha nekvalitný vzduch. Naznačuje to nová správa Európskej environmentálnej agentúry. Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny.

Podľa prieskumu viac ako 90 percent Európanov žije v podmienkach, v ktorých sa len ťažko dá hovoriť o kvalitnom ovzduší. Okrem znečistenia prachom a drobnými čiastočkami sú obyvatelia európskych krajín vystavení aj nadmerným koncentráciám ozónu.

Problémom Slovenska sú mikročastice

Najväčším problémom na Slovensku sú práve mikročastice. Podľa najnovších štúdií môže mať toto znečistenie zlý vplyv na novorodencov. Plod v maternici sa totiž vyvíja pomalšie, čím sa rodia deti s nižšou pôrodnou váhou.

Medzi tieto mikročastice patria napríklad prach či peľ. "Ročný limit bol najčastejšie prekročený v Poľsku, Taliansku, na Slovensku a na Balkáne," píše sa v správe, ktorú cituje portál sme.sk.

Slovensko prekračuje limity

Vyššie koncentrácie ako stanovuje európsky limit namerali na Slovensku v roku 2011 aj v prípade čiastočiek kovov.

Slovensko je tretie najhoršie aj v prípade znečistenia ozónom. Tretí najhorší sme aj pri znečistení oxidom dusičitým a oxidom siričitým. Podľa správy je Slovensko zodpovedné za viac ako desať percent všetkých európskych emisií arzénu.