Včerajšie zemetrasenie v Taliansku nemalo hlboko epicentrum. Bolo práve pre tento fakt také ničivé?
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím je zemetrasenie plytšie, tým silnejší prejav môže mať na povrchu zeme. Treba si uvedomiť, že pod pojmom plytké zemetrasenia sa myslia zemetrasenia s  hĺbkou do 70 km. Hlavný otras s  lokálnou magnitúdou 6,2 mal hĺbku iba 4 km, pričom nasledujúce dotrasy boli okolo 10 km hlboko.

Spustošené Taliansko na FOTO z vtáčej perspektívy: Takto musí vyzerať koniec sveta!

Ako dochádza k takémuto plytkému zemetraseniu?
Tektonické zemetrasenie vzniká náhlym uvoľnením mechanickej energie na zlome a v jeho okolí a vyžiarením seizmických vĺn, pričom sa úplne alebo čiastočne odstráni deformácia a napätie nahromadené na zlome a jeho okolí v dôsledku tektonických pohybov.

Mohli by ste toto zemetrasenie porovnať s tým v roku 2009 v talianskej L’Aquile? 
Zemetrasenie v L’Aquile s lokálnou magnitúdou 6,3 malo ohnisko v hĺbke 8,8 km. Hypocentrum bolo teda vo väčšej hĺbke, ale spôsobilo taktiež veľké škody. Momentálne ešte nemáme dostatočné množstvo informácií o včerajšom zemetrasení a jeho dotrasoch na porovnanie týchto dvoch.