Zbor väzenskej a justičnej stráže k 31.12.2020 eviduje 40 pokusov o samovraždu a štyri samovraždy. V roku 2019 zbor zaznamenal 27 pokusov o samovraždu a štyri samovraždy. Tento rok tak ide o pomerne vysoký nárast pokusov siahnuť si na život.

Štatistický zoznam pokusov samovrážd a samovrážd v zboroch

ÚVV a ÚVTOS Bánska Bystrica eviduje za rok 2019 dva pokusy o samovraždu. V roku 2020 evidoval dva pokusy o samovraždu a jednu samovraždu. V ÚVTOS Banska Bystrica -  Kráľová sa situácia zlepšila. Zariadenie za rok 2020 eviduje tri pokusy o samovraždu a dve samovraždy. ÚVV a ÚVTOS Bratislava eviduje tri pokusy o samovraždu a jednu samovraždu . V roku 2020 boli až štyri pokusy  o samovraždu, no ani jeden sa neskončil tragicky.

ÚVTOS Dubnica nad Váhom počas oboch rokov eviduje nulové prípady, rovnako je na tom aj ÚVTOS Levoča, ÚVTOS Ružomberok a ÚVTOS pre ml. Sučany. ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou evidujú za rok 2019 jeden pokus o samovraždu a jednu samovraždu. V minulom roku zaznamenali až tri pokusy o samovraždu.

Článok pokračuje na ďalšej strane.