Zdôraznil zároveň potrebu posilniť pri tendroch právomoci vyšších územných celkov. "Aktuálna situácia v oblasti prímestskej autobusovej dopravy je z pohľadu samosprávnych krajov neudržateľná a doplácajú na ňu obyvatelia. Kraje sú objednávatelia služieb vo verejnom záujme a zodpovedajú za dostupnosť dopravy. Súčasne však nedisponujú dostatočnými oporami v legislatíve," uviedol Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), argumentujúc žiadosť o vytvorenie skupiny expertov, ktorá by mala prísť s legislatívnym riešením súčasného stavu.

V pracovnej skupine by mali byť zástupcovia SK 8, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre verejné obstarávanie.

Súťaž
Zdroj: archív

Podľa Viskupiča je nevyhnutné posilnenie postavenia samosprávnych krajov v rámci verejného obstarávania, ako aj následnej účinnosti zmlúv tak, aby kraje dokázali efektívne zabezpečiť dostupnosť verejnej dopravy.

Viskupič takisto informoval, že nový termín Konferencie SK8 „20 rokov samosprávnych krajov“ zverejnia čoskoro. Podujatie sa malo konať vo štvrtok, vzhľadom na prijatie nových protipandemických opatrení bolo presunuté na neskôr.