Ste na takéto tlaky nejak školení? Ako sa správať či komu takéto správanie nahlásiť?

Na tlaky sudcovia nie sú nijak školení, i keď v poslednom čase pribúdajú školenia zamerané napríklad na zvládanie stresu a voľbu správnych stratégií pri riešení rizikových situácií. Rada pri hlásení korupcie je vskutku jednoduchá - obrátiť sa na políciu alebo na prokuratúru.

Sudcovia pritom nezarábajú málo. Priemerný plat bol vlani okolo 4000 eur. Kompromitujú sa sudcovia len kvôli peniazom? Čo iné by mohli získať?

Vzhľadom na moje predchádzajúce odpovede, na túto otázku neviem odpovedať. Podvodnými konaniami v konečnom dôsledku normálny človek nezískava nič, len stráca. Ale zrejme pre niektorých platí veta zo známej pesničky "čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť".

Sudca by mal mať vysokú morálku, nedávne udalosti však ukázali, že tomu tak nie je. Dá sa morálka nejak odhadnúť, či vymenovanie sudcu je v štýle pokus-omyl?

Hodnotové postoje sú každým prezentovateľné, odkontrolovateľné však len do istej miery. Zrejme nikto na výberovom konaní nepovie, že ide ako sudca kradnúť a brať úplatky a niekedy ako člen výberových komisií zažívam až trápne a banálne pokusy prezentovať svoj kariérny cieľ stať sa sudcom ako najdôležitejšiu a najposvätnejšiu povinnosť svojho života slúžiť spravodlivosti. Do istej miery takýto či iný typ blufovania vedia odhaliť psychológovia rôznymi batétiami testov, preto je dôležité, že súčasťou výberového konania sú aj psychologické posudky.

Máte pocit, že na vymenovanie sudcov majú vplyv aj politici alebo je to úplne apolitcké?

Myslím, že o výberových konaniach som už hovoril dosť a hlavné slovo by vždy mali mať obvykle päťčlenné výberové komisie. Nie politici, ani príbuzenské či iné podobné vzťahy. Ale ako hovorím, každý človek si svoju povesť "nesie so sebou" a napríklad znalosť takejto povesti a skúsenosť člena výberovej komisie s uchádzačom o post nemusí byť na škodu veci.

Ján Hrubala
Ján Hrubala
Zdroj: Archív

Kto je podľa vás ideálny kandidát na pozíciu sudcu?

Odpoviem spôsobom, kto ním nie je. Právnické a hodnotové ucho, ktorého jediným cieľom je mať flek, o ktorom si myslí, že do konca života sa mu postará o relatívne bezproblémový a pohodlný život.

 V poslednom období je už zvykom, že niektorí novinári disponujú informáciami zo spisov prebiehajúcich konaní. Nie je to protizákonné?

"Vynášanie zo spisov" je nešvár, ktorý v každej zákonom nepredpokladanej podobe je zlý. Na druhej strane, verejnosť má právo byť informovaná o tom, čo robí polícia, prokuratúra, súdy. Správny balans medzi v podstate konkurujúcimi si právami na informovanosť a napríklad na to, že niektoré časti spisov či pojednávaní z logických dôvodov musia zostať (napríklad pre ďalších svedkov) utajené, je téma na niekoľko hodín trvajúci seminár alebo konferenciu.