Proti povinnému očkovaniu detí sa rezolútne stavia napríklad isté občianske združenie. Založili ho rodičia, ktorí majú zlé skúsenosti s očkovaním svojich potomkov. Ich počet vraj stále rastie. „Počas jedného týždňa v minulom roku sa nám ozvalo 40 mamičiek, ktorým deti po podaní vakcíny ochoreli,“ povedala predsedníčka združenia Iva Vranská Rojková.

Očkovaným deťom sa podľa predsedníčky združenia zhoršil zdravotný stav, objavila sa mentálna zaostalosť, onkologické ochorenie, autizmus, poškodenie mozgu, cukrovka a dokonca vraj aj slepota.

Ochorejú deti po vakcíne skôr?

Iva Vranská Rojková, ktorá sedem rokov spolupracuje s lekármi, tvrdí, že vakcíny deťom znižujú imunitu. Očkovacie látky sú podľa nej spúšťačom chorôb a lekári ich prvotné príznaky podceňujú, považujú ich za bežné. Združenie chce, aby očkovanie bolo dobrovoľné a nepokutované. „Za zdravotný stav dieťaťa je zodpovedný rodič. Ten by si mal sám vybrať, či dieťa zaočkuje, alebo nie. Funguje to napríklad v Nemecku, kde sú obete očkovania aj odškodňované,“ vysvetlila Iva Vranská Rojková.


RODIČIA: Niektorí sa očkovaniu bránia.
Foto: profimedia.sk

Združenie sa so 40 prípadmi obrátilo aj na kompetentné úrady. „Vyšetrenie žiadne poškodenie spojené s očkovaním nepotvrdilo. Máme skôr pocit, že dávajú od toho ruky preč,“ myslí si pani Rojková. Členovia združenia sa snažia presadiť v Národnej rade aj nepovinné očkovanie a odškodnenie za prípadné následky.

Názor odborníkov

Vyberáme z lekárskej publikácie Sprievodca očkovaním. Lekári Svetozár Dluhocký, Pavol Šimurka a Ingrid Urbančíková takto hodnotia očkovanie: Očkovanie nezaťažuje organizmus malých detí, ich imunitný systém je schopný reagovať na milióny antigénnych podnetov.

Niektoré vakcíny môžu vyvolať neurologické komplikácie, ale tie sa vyskytujú častejšie po prirodzenej infekcii ako po očkovaní. Nie je celkom pravda, že lepšie je získať imunitu prirodzenou cestou, ako byť očkovaný, pretože pri prirodzene získanej imunite sa zvyšuje riziko vážnych zdravotných komplikácií.

Očkovanie v Európe

V niektorých európskych krajinách je očkovanie len odporúčané, inde je povinné.

Česko: Povinné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, mumpsu a ružienke. Odmietanie povinného očkovania je hodnotené ako priestupok a hrozí pokuta do výšky 10-tisíc korún.

Rakúsko: Odporúčajú očkovanie detí proti diftérii, tetanu, poliomyelitíde, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, mumpsu, rubeole, meningokokovej meningitíde typu C, pneumokokovým invazívnym infekciám a rotavírusovým infekciám.

Maďarsko: Povinné očkovanie proti diftérii, tetanu, poliomyelitíde, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, mumpsu, osýpkam, rubeole a tuberkulóze.

Taliansko: Povinne očkujú proti tetanu, detskej obrne, záškrtu, hepatitíde typu B.

Francúzsko: Povinne proti tetanu, záškrtu, detskej obrne.

Belgicko: Povinné len proti detskej obrne.

Hrozí vám pokuta 331 eur

Povinné očkovanie detí je u nás stanovené pre desať druhov ochorení. Ak rodičia nemajú závažné dôvody na jeho odmietnutie, hrozí im pokuta do 331 €.

Najprv však musí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva povolať rodiča, ktorý odmieta povinné očkovanie dieťaťa, na ústne pojednávanie. Tu ho hygienici informujú o význame očkovania a rizikách hroziacich dieťaťu v prípade nezaočkovania.

Ak rodič napriek tomu trvá na odmietnutí povinného očkovania, regionálny úrad začína priestupkové konanie a môže udeliť pokutu. Podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva sa u nás v súčasnosti deti povinne očkujú proti týmto ochoreniam: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, mumpsu, ružienke a invazívnym pneumokokovým ochoreniam.