Stavebnú rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie v Bratislave by mali dokončiť do konca roka 2021, ku koncu mája 2022 by mala mať galéria aj interiérové vybavenie svojho areálu. Celkový rozdiel vo výške investície v porovnaní s pôvodnou cenou stúpne o 26.800.000 eur s DPH.

Vyplýva to z návrhu na rozšírenie a aktualizáciu investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG, ktorý schválila vláda. Ministerstvo kultúry SR ako predkladateľ návrhu vysvetlil, že posun v termíne dokončenia i zvýšenie nákladov sú spôsobené reálnym stavom rekonštruovaného objektu a jeho častí.

Poukázal pritom na rozpor medzi pôvodnou dokumentáciou z roku 1977 a skutkovým stavom, takisto aj na kritický stav podzemných podlaží, koróziu a krivosť nosných oceľových konštrukcií, nevyhnutnosť realizácie nových vrtov pre čerpacie a vsakovacie studne, potreba revízií či nutnosť zmeny typov káblov pre silnoprúdové a slaboprúdové rozvody. Na zvýšenie nákladov majú vplyv aj reálne ceny v stavebníctve.

Kvalifikovaný odhad celkových investičných nákladov stanovil na jeseň 2019 na žiadosť MK Znalecký ústav v odbore stavebníctvo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. "Odhad celkových nákladov bol určený vo výške 57.939.502 eur bez DPH, 69.527.402 eur s DPH," konkretizuje rezort.

Článok pokračuje na ďalšej strane.