Pozrite sa, ako dopadlo referendum u vás! Stačí kliknúť na obrázok!

Skončilo sa hlasovanie v ôsmom referende od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Vzhľadom na nízku účasť je neplatné.

Plebiscit iniciovala petíciou Aliancia za rodinu. Dalo sa v ňom konkrétne odpovedať áno alebo nie na tieto otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu, je neplatné. K hlasovacím urnám prišlo len 21,41 percenta oprávnených voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov hlasovania, ktoré dnes zverejnila Ústredná komisia pre referendum (UKR). Na platnosť plebiscitu je potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.

Takto odpovedali Slováci

1. otázka - 94,50 percenta zúčastnených odpovedalo kladne

2. otázka - 92,43 percenta hlasujúcich odpovedalo kladne

3. otázka - 90,32 percenta zúčastnených odpovedalo kladne.

ONLINE: Referendum je neplatné, účasť na ňom bola nízka

Na referende sa v sobotu (7. 2.) zúčastnilo 944.674 občanov, ktorí odovzdali 944.209 hlasovacích lístkov, z toho bolo 6074 neplatných. Celkovo je v zozname oprávnených voličov zapísaných 4.411.529 ľudí.

"Vyhodnotili sme všetci zúčastnení priebeh celého referenda ako mimoriadne pokojný oproti priebehom volieb, tých podnetov bolo naozaj minimum," informoval prvý podpredseda UKR Martin Poliačik (SaS). Referendová komisia zaznamenala počas sobotného hlasovanie celkovo deväť sťažností.

Najväčší problém

Za najväčší problém referendovej soboty označil podpredseda ústrednej komisie Martin Poliačik obrovský bilbord priamo na stene školy na Karloveskej ulici v Bratislave, kde sa hlasovalo.

S týmto podnetom nemohla ústredná komisia nič robiť, nemá na to zákonné kompetencie. Miestna okrsková komisia tiež nemala možnosti ako plachtu odstrániť.

Zákon o referende ale zakazuje ovplyvňovanie v hlasovacích miestnostiach a v ich bezprostrednom okolí, čo ešte na začiatku hlasovania ústredná komisia pripomenula všetkým okrskovým komisiám.

V usmernení ich vyzvala, aby prípadnú propagáciu v hlasovacích miestnostiach a ich okolí, ak je to v ich silách, odstránili.

Kedy by bolo platné?

Referendum by bolo platné, ak by sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent oprávnených občanov. Nerozhoduje, či by občania hlasovali platne, alebo neplatne. Rozhodujúci je počet tých, ktorým v sobotu v miestnostiach na hlasovanie vydali hlasovací lístok.

V prípade, že by bolo referendum ako celok platné, tak pri každej otázke budú platné odpovede prijaté väčšinou hlasujúcich.

Chcú zlepšiť informovanosť

Do budúcna považuje Chmelová za dôležité zlepšiť informovanosť občanov o vydávaní hlasovacích preukazov, aby si ich nenechali posielať na poslednú chvíľu.

“Sústrediť sa na skvalitnenie prenosu informácií do Registra obyvateľov SR, aby sme zvýšili kvalitu zoznamov voličov pri jednotlivých druhoch volieb,“ konštatovala ďalej pre médiá Eva Chmelová, ktorá v Ústrednej komisii pre referendum SR zastupuje ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Pripomenula, že počas hlasovania v plebiscite sa objavili informácie o tom, že v niektorých zoznamoch občanov oprávnených hlasovať sa objavili aj nedávno zosnulí.

V registri obyvateľov však ešte figurovali, čo naznačuje časový sklz informácií medzi jednotlivými úradmi – matrikami a registrom obyvateľov.
Výsledky plebiscitu oficiálne vyhlási Ústredná komisia pre referendum v nedeľu 8. februára, pravdepodobne už okolo 10:00.