Americká štúdia, ktorá sa zamerala na 3000 žiakov v stovke newyorských škôl napr. ukázala, že deti hrajúce šach mali lepšie známky nielen v matematike o 17 až 20 percent, ale aj v anglickom jazyku.

"Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia," vysvetlil Huba.

Šach zvyšuje podľa neho celkovú inteligenciu detí, zdokonaľuje ich pozornosť, predstavivosť či predvídanie. Školáci, ktorí si lámu hlavu nad šachovnicou, sa naučia vďaka hre aj porovnávať možnosti a plánovať.

"Naučia sa najprv myslieť a potom konať. Po čase môže šach rozvinúť trpezlivosť a myslenie ako také," uviedol Huba.

Šachisti sa tiež učia stanovovať si ciele a určovať konkrétne kroky na ich dosiahnutie.

"Každý dobrý šachista sa učí premýšľať v neobvyklej situácii, pri každej novej úlohe, veľkej či malej, analyzovať, nájsť realizovateľný plán a chytiť vec zo správneho konca."

Kráľovská hra sa v zahraničí dostala už aj na školskú pôdu, funguje napr. v USA, Izraeli, Dánsku, Švédsku.

"Mal som možnosť vidieť výsledky šachu na školách v Turecku, kde sa dnes dva milióny detí učí šach ako nepovinný predmet. Turecká šachová federácia je druhá najpočetnejšia po futbale a má nesmierne pozitívny vplyv na výchovu mladej generácie," upozornil Huba s tým, že stále viac krajín zavádza šach do škôl.

Rodičia, ktorí by chceli svoje dieťa zapísať na šach, tak môžu urobiť navštívením webovej stránky Slovenského šachového zväzu www.chess.sk. Rovnako môžu poslať e-mail s otázkou na [email protected]

Zoznámenie sa so šachovnicou je podľa Hubu ideálne už v predškolskom veku.

"Pokiaľ dieťa chce byť úspešné, malo by sa začať seriózne venovať šachu najneskôr v prvej triede, to znamená v šiestich rokoch."

Medzinárodná šachová federácia (FIDE), ktorá organizuje šachové olympiády od roku 1924, považuje šach na školách za svoju hlavnú prioritu. Slovensko by mohlo byť podľa Hubu v tejto oblasti jednou z pilotných krajín.