Váš klient Miroslav Výboh je obvinený z obzvlášť závažného činu prijímania úplatku. On sa však vyjadril pre médiá, že je nevinný. Prečo sa potom nedostaví na výsluch? Vyzerá to, že sa skrýva. 

- Neskrýva. Povedzme si fakty. Každá trestná vec začína tým, že sa doručí uznesenie o vznesení obvinenia. Náš klient toto uznesenie dodnes nedostal. Doručilo sa len nám, obhajcom. Pokračovaním bolo, že pán prokurátor navrhol vydanie medzinárodného zatykača. A jedným z hlavných dôvodov bolo to, že sa skrýva. No náš klient, pán Výboh, má už vyše 10 rokov trvalý pobyt v Monaku. Tu u vás na ministerstve vnútra máte systém Regob, kde sú údaje, kde, kto býva a tam je napísané, že vo Zvolene už dávno nebýva, žije v Monaku. Rovnako má už 5 rokov prechodný pobyt v Dubaji. Ak by si ten prechodný pobyt zariadil teraz počas prázdnin, tak poviem ok, asi si to vybavil, aby sa tam schoval. Ale v zahraničí žije dlhé roky a určite neplatí, že by sa účelovo vyhýbal Slovensku. 

Vrátim sa k tomu uzneseniu o vznesení obvinenia. Vy ste podali sťažnosť, pretože klientovi nebolo stále doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Nie je to však tak, že keď ste splnomocnený ho zastupovať, považuje sa za doručené v momente, keď ho prevezmete? 

- Funguje to tak v situácii, ak máte trestné stíhanie proti ušlému. V našom prípade bolo celé rokovanie zahájené ako štandardné, a vydalo sa uznesenie. A toto uznesenie aj podľa slovenského Trestného poriadku, aj podľa Európskeho dohovoru má konkrétny obvinený právo vidieť a vedieť, z čoho je obvinený a mať možnosť sa k svojmu obvineniu vyjadriť. Má právo, aby sa mu to doručilo na adresu jeho trvalého bydliska. Ale my sme sa až po mesiaci od vydania prvého obvinenia dozvedeli od pána prokurátora Repu, že sa zmenilo konanie na proti ušlému a že sa doručuje len nám. Ale tie týždne predtým platilo, že malo byť doručené obvinenému. 

Mimo sťažnosti za nedoručenie uznesenia o obvinení ste podali sťažnosť aj na to, že v spise chýbali nejaké veci. Aké? 

- My sme žiadali, aby sa preštudovanie spisu posunulo, pretože nie je rozhodnuté o sťažnosti. Na túto žiadosť sme ani nedostali odpoveď. Kolegovia si preštudovali ten spis, no nenašli tam rozhodnutie a pani vyšetrovateľka potvrdila, že ho nemá. Boli sme úplne v šoku. My ako obhajcovia máme nejaké procesné práva, rovnako ako náš klient, pán Výboh. A vezmite si, že sme teda preštudovali  spis, oni to uzavreli a my sme sa o štyri dni dozvedeli z Denníka N, že je podaná obžaloba. Pripadali sme si s prepáčením ako blázni. 

Samozrejme, ste advokát, budete stáť na strane svojho klienta. 

- Samozrejme. Ale to, čo sa mi prihodilo tu na Slovensku v prípade pána Výboha, tak z toho nevychádzam z údivu.