Na úvod poďakovala Rómom, ktorí bojujú v prvej línii. Podľa nej sú to ľudia so zaujímavým príbehom. „Hovorila som s ošetrovateľkou v covid pavilóne, s ošetrovateľkou zdravia v marginalizovaných komunitách, ale aj so študentkou, ktorá robí 12-ky na jednotke intenzívnej starostlivosti," predstavila prezidentka niektorých z ľudí. „Veľmi si vážim ich nasadenie a ich prácu," hovorí Čaputová.

Pripomenula, aký dosah má absencia vzdelávania v rómskych komunitách najmä pre deficit techniky počas dištančného vyučovania. Opäť avizovala, že si váži ich prácu, najmä preto, že sa rozhodli pomáhať nad rámec svojich schopností. „Tento príklad jasne ukazuje to, že ľudí netreba hodnotiť podľa pôvodu alebo farby pleti, ale podľa výsledkov ich činností," doplnila.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (druhá vľavo) prijala Rómov a Rómky z prvej línie boja proti pandémii a jej dosahom pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov 8. apríla 2021 v prezidentskom paláci v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Zdroj: Martin Baumann

Barbora Balogová hovorí, že jej bolo nesmiernou cťou stretnúť sa s prezidentkou a zdieľať príbehy aj jej kolegov. „Pracovať a študovať je teraz naozaj veľmi ťažké. Najmä ak chceme to, čo sa naučíme posunúť ďalej," povedala. „Pomáhame aj rómskym deťom ďalej vzdelávať sa," doplnila. Tvrdí, že väčšina Rómov nemá príležitosť vzdelávať sa na stredných alebo vysokých školách.  „Verím a dúfam, že sme svetlom nádeje a že aj Róm, ktorý pochádza z osady môže v živote dosiahnuť veľa," ukončila Balogová. 

K medzinárodnému dňu sa vyjadril aj predseda vlády Eduard Heger. Ak členovia rómskej menšiny dostanú možnosť, ich život sa môže premeniť na úspešný príbeh, uviedol. 

Zdôraznil, že súčasná vláda veľmi citlivo vníma naliehavosť rómskej otázky, zlepšenia podmienok života marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a využitia potenciálu, ktorý predstavujú príslušníci rómskej menšiny pre celú krajinu. „Chcem ubezpečiť, že naša vláda sa k tejto téme nielen prihlasuje, ale takisto ju chce aktívne riešiť," vyhlásil.

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková počas tlačovej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v Bratislave 8. apríla 2021. FOTO TASR - Dano Veselský
Zdroj: Dano Veselský

Zdôraznil, že piliermi inklúzie musí byť zabezpečenie rovnakej štartovacej čiary a rovnakých podmienok v oblasti vzdelávania a prístupu k zamestnanosti a uplatniteľnosti na pracovnom trhu. „Systémové riešenia sú zadefinované v programovom vyhlásení vlády a pretavili sme ich aj do plánu obnovy," oznámil.

Uistil takisto, že plán vyviesť marginalizované rómske komunity z chudoby a prispôsobiť podmienky ich života 21. storočiu chce vláda realizovať spolu s Rómami. Poďakoval zároveň neziskovým organizáciám, samosprávam i všetkým aktérom, ktoré aktívne pôsobia v procese inklúzie a participácie Rómov.