Čo vy, ako odborníčka, vravíte na toto závažné obvinenie matky?
 Je mi veľmi ľúto, že Maroško zomrel iba trojmesačný. Je to veľká tragédia a chápem matku, že hľadá vinníka. Akúkoľvek súvislosť jeho ochorenia a úmrtia s očkovaním však jednoznačne odmietam. Vakcína, ktorou bol Maroško zaočkovaný nespôsobila infekciu – zápal mozgových blán. Testy potvrdili, že vakcína nebola kontaminovaná. Vakcína nespôsobila ani pokles imunity, pretože očkovaním sa imunitný systém stimuluje, teda podporuje.

 Prečo teda Maroško zomrel?
Maroško zomrel, pretože sa nakazil veľmi malý a  nevedel s  infekciou bojovať. Vakcína, ktorou bol očkovaný nechránila proti danej infekcii. Bola to len náhoda, že bol pred nakazením očkovaný. Nevedel by si s infekciou poradiť, aj keby nebol očkovaný. Od januára 2011 do dnes sme na Slovenku zaznamenali 69 prípadov infekčného zápalu mozgových blán. Z nich 10 ľudí zomrelo. V deviatich prípadoch išlo o deti v prvom roku života. Toto ochorenie má veľmi rýchly a dramatický priebeh. Najčastejšie končí smrťou práve u detí v prvom roku života. Tie nemajú ešte vyvinutý imunitný systém do takej miery, aby si vedeli s infekciou poradiť. Považujeme za nešťastné využívať situáciu so sťahovaním jednej šarže vakcíny z používania k takejto negatívnej propagácii očkovania. Vyvoláva to paniku a bezpríčinný strach z očkovania.

 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania má 40 podaní rodičov. Tí tvrdia, že očkovanie u ich detí vyvolalo vznik ochorenia. Konkrétne vravia, že deti po podaní vakcíny dostali onkologické ochorenie, autizmus, cukrovku, slepotu. U detí sa po očkovaní objavila podľa rodičov mentálna zaostalosť a došlo k poškodeniu mozgu. Čo na to vravíte?
Kritici očkovania často dávajú očkovaniu za vinu vznik ochorení, ktorých príčina nie je známa. Ak sa to štúdiami vyvráti, prídu s iným tvrdením. Vyhlásenia, že tieto ochorenia vznikajú po očkovaní, považujem za zavádzanie verejnosti.

Máte na to aj vedecký dôkaz.
 Áno, mám. V roku 2003 využil pri svojej kampani vo voľbách za senátora Kalifornie A. Schwarzeneger argument, že v prípade zvolenia zakáže používať vakcíny s obsahom thiomersalu a tak zabráni výskytu autizmu u detí. Thiomersal je konzervačná látka, ktorá chráni vakcíny pred znečistením mikróbmi. Po nástupe do funkcie senátora sľub dodržal. Po rokoch sledovania sa dokázalo, že napriek zákazu thiomersalu vo vakcínach sa v Kalifornii výskyt autizmu nezmenil a stúpa tak ako v štátoch, ktoré thiomersal stále používajú. S tým súvisí aj rozhodnutie Amerického ústavného súdu neodškodniť autistické deti. Súd v rozhodnutí konštatoval, že deťom s autismom by viac pomohlo, keby finančné prostriedky, ktoré rodičia dávali právnikom, venovali výskumu na objasnenie pravých príčin autizmu.

Mnohí však namietajú voči povinnému očkovaniu detí. Prečo musíme mať povinné, keď v okolitých európskych krajinách je len odporúčané. Je u nás taká zlá epidemiologická situácia, že musíme mať povinnú vakcináciu, dokonca s hrozbou pokút?
 Prvé povinné očkovanie bolo u nás zavedené v roku 1876 za Rakúsk-Uhorskej monarchie, bolo to očkovanie proti pravým kiahňam. Povinné očkovanie nie je teda "výmysel" socializmu, ako ho mnohí označujú. U nás je povinnosť očkovania daná historicky. Som presvedčená, že ak by bolo len odporúčané, zaočkovanosť by výrazne klesla. To by znamenalo vážne ohrozenie zdravia verejnosti. Príkladom je chrípka, kde sa každoročne zaočkovanosť pohybuje len okolo 10%. A na Slovensku máme každoročne epidémie chrípky, v ktorých ochorie asi 2 miliónov ľudí.

U nás je situácia vo výskyte ochorení, proti ktorým sa u nás povinne očkuje veľmi dobrá, práve vďaka vysokej zaočkovanosti. Choroby, ktoré sa u nás nevyskytujú však ľudia už nepociťujú ako hrozbu a teda podceňujú význam očkovania. Keby však zaočkovanosť poklesla, prišli by aj choroby a zbytočné úmrtia. Nie je pravda, že choroby „miznú“ aj bez očkovania. Príkladom sú ovčie kiahne, ktoré stále prebiehajú u nás v epidémiách. Očkovanie proti nim nie je povinné.

 Znamená to, že také Rakúsko, kde majú pre deti stanovené len odporúčané očkovanie a Belgicko, kde je len jedna vakcína povinná, ostatné sú len odporúčané, majú oveľa viac nákaz? Teda detí, čo ochoreli na infekčné ochorenia?
 V týchto štátoch sú ľudia vedení k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie. Aj napriek tomu, že očkovanie nie je u nich povinné, zaočkovanosť je pomerne vysoká, nie však tak ako u nás. Preto sa tam objavujú choroby, ktoré u nás už nepoznáme. Celou Európou prebehla v posledných dvoch rokoch veľká epidémia osýpok. Slovensku sa však vyhla, pretože je tu vysoká zaočkovanosť. Ďalší príklad je epidémia záškrtu po rozpade Sovietskeho zväzu, keď v novovzniknutých štátoch nastala „demokracia“, prestalo sa očkovať. Výsledkom bola epidémia záškrtu, ktorá prebehla v 90-tych rokoch. Hlásené boli tisíce úmrtí detí a mladých ľudí. Ťažké ochorenie s vysokou smrtnosťou, ktoré u nás vďaka dobrej stratégii očkovania a vysokej zaočkovanosti nepoznáme od roku 1980, sa k nám spoza hraníc nedonieslo. Epidémia bola hrozbou pre celú Európu i ostatný svet. Mnoho krajín po zavlečení nákazy zaznamenalo nielen ochorenia, ale aj úmrtia svojich obyvateľov. Zbytočne, pretože sa im dalo predísť očkovaním.

 Z toho čo ste povedali vyplýva, že rôzne organizácie, ktoré chcú presadiť nepovinné očkovanie, nám zakrývajú informácie o tom, že v krajinách, kde nie je povinné očkovanie, je vyššia úmrtnosť detí na infekcie. Znamená to, že nám nepovedia celú pravdu o dôsledkoch dobrovoľného očkovanie?
Oni sa jednoducho touto stránkou problému nezaoberajú. Nehovoria ani o tom, že v týchto krajinách majú iné mechanizmy: napr. neočkované dieťa nepríjmu do škôlky, alebo v prípade, že dieťa ochorie rodičia musia zaplatiť všetky náklady spôsobené s liečbou nielen dieťaťa, ale aj iných detí, ktoré nakazí. Je to porovnateľné s povinným poistením vozidiel. Ak ho nezaplatíte a spôsobite nehodu musíte zaplatiť všetku škodu a samozrejme ešte i pokutu.

Ešte pokiaľ ide o tie iniciatívy, chcem povedať, že kritici očkovania tu boli už v 18. storočí, keď ešte ani nebolo poviné. Keby vtedy ľudia dali na ich názory, dodnes by sme zomierali aj na pravé kiahne. To je choroba, ktorá bola očkovaním vykorenená na celom svete. Preto sa dnes proti nej neočkuje. V súčasnosti im pomáha internet, ktorý využívajú na „plný úväzok“. Vyvolávanie strachu z očkovania bolo v USA „hitom“ tak pred 10 rokmi. Verejnosť však sama prišla na to, že tvrdenia kritikov očkovania nie sú založené na pravde a dnes sú na okraji záujmu, nielen verejnosti, ale aj médií.

 Čo si myslíte o tom prípade stiahnutej vakcíny Infanrix Hexa, teda jednej jej šarže? Výrobca tvrdí, že kontaminované bolo len prostredie, kde sa vyrába a že samotné vakcíny kontaminované neboli. Veríte tomu?
Nemám dôvod spochybňovať toto zdôvodnenie firmy. Žiadna firma nechce stratiť svoje dobré meno a poškodiť zákazníkov, a už vôbec nie ak sú to malé deti.

 Čo obsahujú vakcíny, čo vlastne deti dostávajú do tela?
Vakcíny obsahujú v prvom rade antigény. To sú látky, ktoré vyvolajú v tele dieťaťa tvorbu protilátok. Tieto protilátky zneškodnia vírusy a baktérie, ak sa nimi dieťa infikuje. Ostatné, prídavné látky sú v tak nízkych množstvách, že určite nezaťažujú organizmus viac ako prostredie, v ktorom žijeme. Samozrejme, netvrdím, že vakcíny nemôžu mať vedľajšie účinky. V príbalovom letáku sú všetky vypísané aj s častosťou, ako sa vyskytujú. Najčastejšie je to bolestivosť v mieste vpichu, zvýšená teplota.

Ostatné sú veľmi zriedkavé, menej ako 1 na milión očkovaných, určite však vedľajším účinkom nie je vznik autizmu, či cukrovky.Očkovacie látky nezaťažujú detský organizmus, práve naopak, podporujú rozvoj jeho imunitného systému. Organizmus zaťažuje prekonanie ochorenia. Stále považujem za samozrejmé, že žiadna matka nechce, aby jej dieťa zomrelo na niektorú z chorôb, ako je záškrt, čierny kašeľ, osýpky, tetanus, zápal mozgových blán spôsobený pneumokokom alebo hemofilom. Určite nechce, aby ostalo trvalo ochrnuté po detskej obrne, dostalo rakovinu pečene po chronickej infekcii vírusom hepatitídy B, nemohlo mať deti po prekonaní mumpsu, alebo aby jeho deti boli hluché, slepé, ak počas ťarchavosti prekoná ružienku. Myslieť si, že očkovaním chce niekto niekomu ublížiť je absurdné. Dať zaočkovať seba alebo svoje dieťa je výrazom zodpovednosti a úcty k sebe samému a k svojmu okoliu. Vážiť si zdravie znamená chrániť si ho.