Predseda účelovej komisie Vladimír Janiš z Fakulty prírodných vied UMB vyhlásil,  ,,že väčšina časti vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou a miestam rovnaké členenie kapitol a podkapitol." Zároveň doplnil, že Danko vo svojej práci nesprávne citoval a parafrázoval. Podľa spávy komisie až 63 spáv zo 72 vykazujú sú opísané z  vysokoškolských skrípt.

Podľa Janiša to isté platí aj pre záverečnú prácu Daniela Pisáka, ktorej názov a obsah sa zhoduje s tou Dankovou.

Ako reagoval Danko si pozri na ďalšej strane!

Prečítajte si tiež: