V utorok ho premiestnili z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Bratislave do väzenia v Dubnici nad Váhom. TASR o tom informovali justičné zdroje.

Trest si má Bašternák, ktorý sa prihlásil v Justičnom paláci deň po vynesení rozsudku, čiže v piatok (15. 3.), odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Bašternák v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody doteraz absolvoval viacero zdravotných prehliadok, vrátane psychologických testov a iných náležitostí, a až potom sa mohlo rozhodnúť, do akého ústavu zo 17 slovenských väzníc ho premiestnia.

Podmienky ako na internáte

Domovom Ladislava Bašternáka bude najbližšie roky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Právnici pre denník Plus JEDEN DEŇ potvrdili, že tam bude mať podmienky ako na internáte.

Podľa webovej stránky zariadenia tvorí ústav šesť ubytovacích objektov s možnosťami umiestnenia odsúdených v izbách s kapacitou od 2 až do 19 lôžok pri celkovej kapacite 704 odsúdených. Na výkon disciplinárnych trestov je určený uzavretý oddiel, ktorý tvoria 4 cely s 9 lôžkami. Súčasťou uzavretého oddielu je i kompenzačná miestnosť. V ústave je zriadený oddiel s bezpečnostným režimom, ktorý tvorí 5 ciel s 10 lôžkami a oddiel špecializovaného zaobchádzania, ktorý tvorí 8 izieb s celkovou kapacitou 16 lôžok. "V ubytovacích priestoroch sú zriadené priestory na kultúrne a spoločenské aktivity odsúdených, na športovú činnosť majú k dispozícii viacúčelové ihrisko a ďalšie vymedzené priestory. V ústave je zriadená ústavná predajňa pre odsúdených, kde si odsúdení môžu zakúpiť potraviny a iné veci osobnej potreby," uvádza zariadenie na svojej internetovej stránke.

FOTOGRAFIE Z ODSÚDENIA LADISLAVA BAŠTERNÁKA NÁJDETE V GALÉRII

"Do výkonu trestu odňatia slobody sa nastupuje, respektíve sa doň prijíma, v ústave na výkon väzby. Odsúdený je povinný po prijatí podrobiť sa osobnej prehliadke, lekárskej prehliadke, hygienickým, protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom. Odsúdenému sa odoberú najmä veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť odsúdených alebo iných osôb, marený účel výkonu trestu alebo narušovaný ústavný poriadok. Po prijatí do výkonu trestu musí byť odsúdený oboznámený s právami a povinnosťami. O tom, do ktorého ústavu odsúdeného následne umiestnia, rozhoduje generálne riaditeľstvo zboru podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania, kvalifikácie a psychologického vyšetrenia osobnosti," vysvetlil 15. marca pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž.

Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane. Základné práva odsúdených (napríklad na ubytovanie, spánok, stravovanie) a ostatné práva odsúdených (napríklad nákupy, vychádzky, návštevy, prijímanie balíkov, telefonovanie) sú rovnaké vo všetkých stupňoch stráženia. Rozdielny je len spôsob zabezpečenia a uplatňovania týchto práv, regulácia a kontrola pohybu a činnosti odsúdených. Platí zásada, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení. Odsúdenému sa poskytne ubytovanie v cele alebo izbe.

Článok pokračuje na druhej strane.