Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vo štvrtok zverejnil svoje hodnotenie základných a stredných škôl.

Najlepšie základné školy:

 1. Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
 2. Základná škola, Horná 19, Ochodnica
 3. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
 4. Základná škola s MŠ, Dlhé nad Cirochou 231, Dlhé nad Cirochou
 5. Základná škola, Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov
 6. Spojená škola sv. Františka z Assisi – ZŠ, Karloveská 32, Bratislava - Karlova Ves
 7. Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice - Staré Mesto
 8. Spojená škola - ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov
 9. Základná škola, Študentská 9, Snina
 10. Základná škola, Karpatská 11, Svidník

Najlepšie stredné odborné školy:

 1. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
 2. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
 3. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
 4. Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra
 5. Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
 6. SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník
 7. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
 8. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo
 9. Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica
 10. Súkr. HA SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín

Do celoslovenskej top 10 medzi SOŠ sa podarilo premiérovo dostať spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre.

Najlepšie gymnáziá

 1. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany
 2. Gymnázium Poštová 9, Košice - Staré Mesto
 3. Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov
 4. Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
 5. Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
 6. Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium, Teplická 7, Bratislava - Nové Mesto
 7. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
 8. Spojená škola – Gym, Dominika Tatarku 7, Poprad
 9. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice
 10. Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava - Staré Mesto

V aktuálnom rebríčku INEKO doplnilo za jednotlivé školy údaje o mimoriadnych výsledkoch žiakov a údaje o nezamestnanosti absolventov stredných škôl, ktoré priamo vstupujú do hodnotenia škôl podľa metodiky INEKO. Týmto doplnením údajov nadviazali na hodnotenie podľa prvých údajov za rok 2014, teda výsledkov Testovania 9 a externej časti maturít.

INEKO pritom upozorňuje, že hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, teda napríklad rozdielmi v sociálnom zázemí.

V hodnotení nemerali ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a hodnotenie preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.