Základnou školou s najlepšími výsledkami na Slovensku je ZŠ SSV na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici.
Najlepším gymnáziom je gymnázium v Košiciach na Poštovej 8 a medzi strednými odbornými školami dominuje Obchodná akadémia na Kukučínovej 2 v Trnave.
Vyplýva to z aktuálneho rebríčka základných a stredných škôl, ktorý zverejnila organizácia INEKO.
"V súčasnosti prichádzame s aktualizáciou údajov na portáli – doplnili sme nové údaje za merania vykonávané Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. V prípade základných škôl boli doplnené výsledky žiakov v Testovaní 9 a pri stredných školách zas výsledky písomnej časti externej formy maturít. V oboch prípadoch sa doplnené údaje vzťahujú k školskému roku 2013/14," vysvetlil Rastislav Kováčik z INEKO.

Údaje z maturity

Novinkou podľa neho je, že počnúc týmto školským rokom sú už dostupné údaje za maturity aj zvlášť len za žiakov denného štúdia v stredných školách. Doteraz boli dostupné iba súhrnné údaje pri školách, ktoré mali nielen denných, ale aj externých žiakov.
"Takéto údaje (len za denných žiakov) zlepšujú možnosť porovnávania škôl a preto prechádzame na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje. Aj na základe týchto doplnených údajov sme zostavili aktuálne celkové hodnotenie škôl, a to s využitím údajov z rokov 2011 až 2014 (novšie údaje s vyššou váhou)," hovorí Kováčik.

Čítajte viac:

Akú úroveň má základná škola, ktorej prisúdili prívlastok najhoršia na Slovensku?
Ako dodal, metodika pritom zohľadňuje nielen výsledky žiakov v celonárodných testoch, ale aj mimoriadne výsledky žiakov (napríklad v olympiádach) a pri stredných školách aj mieru nezamestnanosti absolventov. Toto celkové hodnotenie vzniká zvlášť pre základné školy, zvlášť pre gymnáziá a zvlášť pre stredné odborné školy.
"Do hodnotenia boli pribraté iba tie školy, ktoré mali za posledné štyri roky aspoň 80 testovaných/zmaturovaných žiakov a 80 absolventov," ukončil.

Rebríček podľa škôl s bodovým ohodnotením:

Základné školy

1.

Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

8,1

2.

Základná škola, Horná 19, Oščadnica

7,8

3.

Základná škola s MŠ, Dlhé nad Cirochou 231, Dlhé nad Cirochou

7,4

4.

Základná škola, Krosnianska 4, Košice – Dargovských Hrdinov

7,3

5.

Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce

7,1

Stredné odborné školy

1.

Obchodná akadémia, Kukučínova2, Trnava

8,1

2.

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

7,7

3.

OA Milana Hodžu, martina Rázusa 1, Trenčín

7,5

4.

Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok

7,4

5.

Spojená škola SPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra

7,4

Gymnázium

1.

Gymnázium, Poštová 9, Košice – Staré Mesto

8,2

2.

Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

8,2

3.

Spojená škola – Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov

8,1

4.

Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium, Teplická 7, Bratislava – Nové Mesto

7,9

5.

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

7,9

Všetky rebríčky nájdete na stránke INEKO.