Novela zákona znižuje počet výkonových kategórií motora so sadzbami priaznivejšími pre poplatníkov. Súčasne sa upravia už zavedené ekologické koeficienty vozidla a zmierni sa aj výška ekologického koeficientu pre staršie vozidlá.

Plénum NR SR sa pri schvaľovaní zákona rozhodovalo medzi dvomi pozmeňujúcimi návrhmi. Nakoniec dalo prednosť návrhu strany Sloboda a Solidarita, na základe ktorého zmeny platia od júla tohto roka a tabuľka, ktorá dáva do pomeru výkonnosť motora s výškou správneho poplatku, je v rozmedzí od 33 eur do 1 000 eur.

Prečítajte si tiež: