Slovu plagiát sa komisia napriek viacerým otázkam médií vyhla. „Komisia zámerne nepoužívala pojmy, ktoré slovenský právny poriadok definične nepoznal a nepozná a najmä pojmy plagiát a kompilát,“ povedal Jozef Michal Mintál, člen komisie, ktorá skúmala autorstvo Dankovej práce.

Včera popoludní sa k záverom komisie vyjadril aj samotný Danko. „Správu predmetnej komisie beriem na vedomie. Vyhlasujem, že som jej zriadenie napriek verejnému tlaku rešpektoval. Moje rigorózne konanie prebehlo v súlade s platnými predpismi a nebol porušený žiaden zákon. V celom texte nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali,“ vyhlásil.

Napriek Dankovým slovám, správa komisie upozorňuje na vážne porušenie akademických pravidiel. Jej predseda Vladimír Janiš uviedol, že šéf národniarov vo svoje práci použil neprimerané množstvo cudzích textov, ktoré navyše nesprávne citoval či parafrázoval.

Po tom, čo sa o Dakovom nadobudnutí titulu JUDRr. na Univerzite Mateja Bela ukázali pochybnosti,  dal svoju záverečnú prácu utajiť. Nebol jeidný, kto tak urobil. Advokát Daniel Pisák, ktorý napísal rok po Dankovi prácu s rovnakým názvom taktiež  požiadal univerzitu o utajenie práce. Neskôr priznal, že prácu si nechal sám vypracovať.

„V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie,“ povedal predseda komisie. Okrem toho včera vyšlo  najavo, že obe práce mali totožného školiteľa, ako aj predsedu komisie. Ich mená univerzita neuviedla. Z postupu komisie je sklamaný vysokoškolský učiteľ Roman Ličko z katedry anglistiky Univerzity Mateja Bela. Podľa neho nie je možné, aby si školiteľ a predseda komisie nevšimli, že 63 zo 72 strán je okopírovaných.

Zároveň vyjadril sklamanie z toho, „že plagiátorstvo nemôžeme pomenovať pravým slovom“.

Politický analytik Ján Baránek má v zisteniach komisie jasno. ,,My všetci vieme už niekoľko stáročí, čo je to plagiát. To sú všetko výhovorky. Preto je nezmysel slovičkáriť, keď formálne slovo plagiát nie je definované. Vo vyspelých demokraciách politici v takomto prípade odstupujú. Je to dôvod, aby svoju prezidentskú kandidatúru zvažoval, lebo to bude jedna z hlavných výhrad voči nemu, na ktorú budú apelovať opozícia aj protikandidáti,“ povedal Baránek.

Mohlo by vás zaujímať: