Poverčivosť je stará a vplyvná sila v mnohých spoločnostiach či kultúrach. Čísla, čierne mačky, štvorlístky, kominári či rôzne sviatky magnetizujú množstvo ľudí. Aj keď pre niektorých môže byť 13 šťastná, väčšina je pri nej viac ako ostražitá. "Mnohé mrakodrapy v USA napríklad nemajú poschodie číslo 13, namiesto ktorého sa objavuje 12A, alebo je toto poschodie jednoducho vynechané. Z ekonomického hľadiska stojí za piatkom trinásteho strata biznis aktivity, spôsobenej strachom ľudí podnikať, ísťdo práce, obchodovať, či napríklad aj lietať. Ceny leteniek sú v tento deň už tradične podstatne lacnejšie, ako po iné piatky," povedal Rudolf Vrábel, analytik J&T Banky. "Zmena v správaní ovplyvnená poverčivosťou v tento deň môže svetovú ekonomiku stáť viac ako 2,5 miliardy amerických dolárov (cca. 2,2 mld. eur)," doplnil.

Piatok 13 podľa numerologičky

Podľa starých Germánov a Rimanov bol piatok šťastným dňom, ktorý bol zasvätený bohyni lásky - Freye. S nástupom a rozvojom kresťanstva sa však význam piatku začal meniť. "Podľa kresťanov bol piatok dňom smoly a nešťastie. Raní kresťania tvrdili, že v piatok 13. bol ukrižovaný Ježiš Kristus, pri Poslednej večeri sedelo pri stole trinásť ľudí a ten trinásty z nich bol Judáš, ktorý Krista zradil," povedala numerologička Asae Eva Mišinská. V piatok ponúkla údajne Eva jablko hriechu Adamovi, v piatok Kain zabil svojho brata Ábela a v piatok začala veľká potopa. Navyše v piatok došlo k zmätku jazykov v Babylone. Pre kresťanov, ako sa zdá, je piatok trinásteho skutočne nešťastný deň. "Piatok trinásteho považujú poverčiví ľudia za najnešťastnejší deň v roku. Podvedome cítia úzkosť a obavy a psychológovia zistili, že sú náchylnejší na nehody a ochorenia," doplnila. Dieťa narodené 13. 2. 2015 je podľa numerologičky Asae Vodnár, ktorý sa rodí s jedinečným talentom, iskrivou energiou, neuveriteľnou zvedavosťou a fantáziou. "Spoločensky založené dieťa miluje všetkých ľudí bez rozdielu. Rozvíjajte jeho potenciál komunikatívnosti štúdiom jazykov alebo v dramatickom krúžku. Darom reči a spontánnymi nápadmi si získa deti aj dospelých. Rodičia mali by byť trpezlivý a komunikovať a čítať rozprávky. Je to úžasné dieťatko," dodala.

Piatok 13 podľa psychológa

Piatok 13 je aj pre psychológa Františka Skokana bežný deň. "Nie som poverčivý, možno preto tento deň špeciálne nezachytím. Pre tých, ktorí tento deň vnímajú, je však spojený s poverčivosťou, predsudkami či strachom. Niektorí si už dopredu spájajú piatok 13 s nešťastím," vysvetľuje. Dopredu sa podľa neho veľa ľudí zbytočne stresuje. Podľa psychológa k takémuto správaniu prispieva aj výchova. "Niektorí ľudia majú od detstva vsugerované, že piatok 13 je zlý. Dávajú si väčší pozor a vyhýbajú sa kde čomu," povedal Skokan. Pozornosť sa zameriava len jedným smerom, ale práve vtedy sa môže niečo udiať. "Dôležitá je tu roztržitosť v rámci pozornosti. Tí, ktorí majú piatok 13 vsugerovaný, môžu mať problém," uviedol. A aké odporúčanie má psychológ k vnímaniu tohto dňa? "Piatok 13 je taký istý deň ako všetky ostatné. Toto je iba vsugerovaná zúžená pozornosť," dodal Skokan.

Piatok 13 podľa poisťovní

Podľa jednej z poisťovní na Slovensku niečo na piatku 13 skutočne je. "Je to v skutočnosti mix bežných poistných udalostí, t.j. v našom prípade hlésené úrazy či ochorenia. Pred časom sa vyskytla aj pikoska. Bolo to pošmyknutie sa na volebnom letáku v obchodnom centre," povedal zástupca ING Richard Menczer.

Viete, ako vznikla legenda o nešťastnom piatku 13-teho?

Podľa štatistík poisťovne Allianz si piatok trinásteho "vylepšuje" svoju pozíciu v kalendári. "Porovnávali sme počty nehôd a úrazov, ktoré sa stali v piatok trinásteho s inými piatkami v roku. Ak sa pozrieme na piatok trinásteho z pohľadu poistných udalostí v neživotnom poistení, ako sú napr. dopravné nehody alebo škody v domácnostiach, počet poistných udalostí v tieto dni postupne klesá. Pred dvomi rokmi Allianz – SP zaznamenala vždy nadpriemerný počet poistných udalostí," opísal hovorca Artur Šturmankin. Najhorším bol podľa neho piatok 13. júla 2012, kedy sa počet poistných udalostí v porovnaní s bežným piatkom zvýšil až o necelú stovku. "Aj napriek tomu, že poverčiví ľudia sa obávali dvoch trinástok v jednom dátume, rok 2013, naopak, priniesol zlepšenie a v rovnakom trende pokračoval aj uplynulý rok. Dokonca bolo hlásených menej škodových udalostí na majetku ako v iný priemerný piatok," doplnil.

Podľa Šturmankina je zaujímavé, že sa bilancia šťastia za uplynulé dva roky obrátila a obávaný piatok 13. by sme skôr mohli nazvať jedným z najpokojnejších piatkov v roku. "Podľa našich štatistík bol v každom z uplynulých piatkov trinásteho počet poistných udalostí v životnom poistení menší, ako je v iný priemerný piatok v roku. Menej poistných udalostí však možno pripísať aj opatrnosti klientov a strachu z povier," dodal.

Tento rok nás čakajú tri piatky trinásteho. Prvý nešťastný deň vyšiel na február, a keďže má 28 dní, ďalší piatok trinásteho bude už v  marci. Do tretice si piatok trinásteho zopakujeme v  novembri. Piatok trinásteho považujú poverčiví ľudia za najnešťastnejší deň v  roku, ale je to taký istý deň ako každý iný.

Pri pohľade na porovnanie počtu vzniknutých škôd v piatky trinásteho a v bežné dni vychádza piatok trinásteho z pohľadu štatistiky poisťovne Generali paradoxne ako vzorový deň. "Za posledných päť rokov sa v piatky trinásteho totiž v priemere stalo 253 škôd, čo je presne toľko isto ako je priemer počtu škôd počas všetkých „bežných“ dní," uviedol hovorca Milan Janásik. Za posledných päť rokov (osem piatkov trinásteho) bol podľa neho „najnešťastnejším“ piatok 13. 1. 2012. V tento deň vzniklo až 333 škôd, čo predstavuje 32-percentný nárast oproti dennému priemeru. "Naopak, najmenej poistných udalostí vzniklo v roku 2013 (piatok 13. 12.), a to 123, čo je len približne polovica škôd v porovnaní s bežným dňom," doplnil. Počet škôd ovplyvňuje samotný deň v týždni, nakoľko v piatok je štandardne zvýšený počet vozidiel na cestách, a tým aj vyššie riziko nehody. Ďalším faktorom môže byť napríklad nepriaznivé počasie ako snehová kalamita, poľadovica, povodne, silný vietor a pod.

A aké nehody sa stali v piatok 13?

  • Klientka spadla zo stoličky, ktorá sa jej pošmykla na dlážke a zlomila si driekový stavec. S ťažkým zranením prišla na ošetrenie sama bez pomoci. Liečila sa tri mesiace.
  • 19-ročný muž opravoval chliev a ten mu spadol na nohu. Utrpel zlomeninu vnútorného členka, čo si vyžiadalo operáciu a liečil sa vyše 5 mesiacov.
  • V piatok trinásteho sme zaznamenali aj prípad, keď silný vietor vytrhol vnučke poistenej z ruky kľučku a rozbilo sa sklo na vchodových dverách.

Škandinávsky výklad "nešťastnej" trinástky

Tento príbeh hovorí, že 12 bohov sa zišlo vo Valhale, nebi starých Germánov. Toto stretnutie však narušil nepozvaný hosť - trinásty boh - zlý boh Loki. Spôsobil, že došlo k smrti boha radosti a potešenia - Balder. Smrť Balder uvrhol na  celú Zem tmu.

Piatok 13. 2. 2015

Piatok trinásteho považujú poverčiví ľudia za najnešťastnejší deň v roku. Podvedome cítia úzkosť a obavy a psychológovia zistili, že sú náchylnejší na nehody a  ochorenia.

Tento rok nás čakajú tri piatky trinásteho. Prvý nešťastný deň vyšiel na február, a keďže má 28 dní, ďalší piatok trinásteho bude už v  marci. Do tretice si piatok trinásteho zopakujeme v  novembri. Piatok trinásteho považujú poverčiví ľudia za najnešťastnejší deň v  roku, ale je to taký istý deň ako každý iný.

Obnova – zmena

Trinástka je nešťastné číslo, ako sa mnohí domnievajú. Starovekí mudrci tvrdili, že kto pochopí, ako používať číslo 13, získa moc a prevahu Symbolom trinástky je kostra alebo smrtka s kosou, čo kosí na zelenej lúke, kde už vyrastajú hlavy s  mladými tvárami, číslom prevratu otvárajúceho cestu novým smerom. Je spojená s mocou, ale keď ju využijete na sebecké zámery, zničí vás. Vyvarujte sa neznámeho a nepoznaného. Ak sa zmene nenásilne prispôsobíte získate silu vibrácie trinástky a znížite potenciál negatív. Trinástka sa spája s genialitou a bádateľmi, ktorí rúcajú predstavy a dospievajú k rozličným novým objavom. Ak ste trinásteho v ktoromkoľvek mesiaci máte veľkú karmu.

Zraniteľnosť

Človek narodený trinásteho dňa v  mesiaci je samostatný, bystrý s organizačnými schopnosťami a nadaním. Vďaka tvorivosti čísla tri a potreby stálosti výsledného čísla štyri je väčšinou veľmi dobrým priateľom, ktorý je zodpovedný a otvorený. Číslo štyri občas trpieva pocitmi menejcennosti a nízkeho sebavedomia, potom môže odčerpaná sebaúcta a sebadôvera vyvolať fyzické a nervové problémy. V primárnom čísle jedna nachádzame veľmi vysoké ašpirácie. Jednotka tu predstavuje inšpiráciu, ctižiadosť, entuziazmus, silu vôle, nezávislosť, originalitu a odhodlanie. Rozvoj týchto vlastností má veľký význam, inak sa takýto človek stane sebeckým a egocentrickým. Na situácie reaguje najprv rozumovo. Ak ste trinásteho v ktoromkoľvek mesiaci máte veľkú karmu.

Negatívna vlastnosť

Urážlivosť a nedotknuteľnosť. Niekedy dokážete veľmi ublížiť rečami. Mali by ste si dať pozor na  výbuchy hnevu a konflikty. Presadzujete si svoje ciele bez hľadania kompromisu.

Podľa Národného inštitútu mentálneho zdravia trpí v USA obsedantne kompulzívnou poruchou správania (OCD) 1 z100 ľudí, čo je 2 až 3 milióny ľudí. Fóbia z piatka trinásteho (Paraskevidekatriafóbia), ktorá je jednou z najrozšírenejších fóbií, sa dotýka 17 až 21 miliónov Američanov.

Strach z čísla trinásť vo svete

* mnoho nemocníc nemá izbu s číslom 13

* množstvo leteckých spoločností nemá na svojich lietadlách číslo 13 (napr. Air France, KLM či United Airlines) a škótske letiská nemajú bránu (gate) s číslom 13

* Formula 1 nemá monopost s číslom 13

* talianska lotéria vynecháva v žrebovaní číslo 13

* grécke hotely úplne vynechávajú izby s číslom 13

* medzi tých, čo trpeli triskaidekafóbiou patrili Napoleon, Franklin D. Roosevelt či Mark Twain

V Číne je trinástkou štvorka

Pre západ je síce 13-tka tým najkontroverznejším číslom, no v Číne ako aj v  Hong Kongu je to štvorka. Jej protipólom, a teda šťastným číslom, je osmička. Aj preto bol možno otvárací ceremoniál olympijských hier v  Pekingu 8. 8. 2008 o 8. hodine.

Naopak, mnohé apartmány v Hong Kongu nemajú poschodia s číslami ako sú 4, 14 či 24. Ak aj majú, tak tieto apartmány sa následne predávajú pod priemernú cenu.