Predaj úsporných žiariviek stúpol po tom, čo Európska únia vlani zakázala predaj klasických vláknových. Lenže úsporné obsahujú vysoko jedovatý a toxický kov – ortuť. Ak sa žiarovka rozbije, môže spôsobiť zdravotné problémy.

„Energeticky úsporné žiarivky obsahujú len malé množstvá ortuti, riziko poškodenia zdravia pri ich používaní by preto v porovnaní napríklad s ortuťovými teplomermi malo byť nižšie. Faktom však je, že ortuť pri poškodení žiarivky môže významne kontaminovať vzduch v miestnosti,“ tvrdí Lenka Skalická z Úradu verejného zdravotníctva.

Anorexia aj depresie

Čo hrozí, ak sa ortuťových výparov nadýchame? „Prejavuje sa to bolesťami hlavy, anorexiou, nespavosťou či depresiami. Vážnejšie poškodenie zdravia hrozí pri dlhodobom vystavení ortuti, nie po rozbití žiarivky,“ tvrdí Skalická.

Nebezpečné je to hlavne pre deti a tehotné ženy. V miestnostiach, kde sa hrávajú deti, preto používajte žiarivky s ochranným krytom proti rozbitiu.

Čo robiť, keď sa rozbije?

  • okamžite vetrajte!
  • vypnite klimatizáciu a kúrenie
  • na 15 – 20 minút opustite miestnosť
  • na upratanie používajte gumové rukavice
  • na väčšie úlomky použite kúsok kartónu, na tie menšie papierovú vreckovku alebo lepiacu pásku, nikdy ich nevysávajte
  • odovzdajte ich do zberne odpadov alebo špecializovanej firme

(ep)

Kontrolujú ich?

Slovenská obchodná inšpekcia: „Kontrolu úsporných žiariviek ani žiaroviek sme nevykonávali. Spotrebitelia by si mali všímať údaj výrobcu o množstve ortuti, ako aj pokyny na bezpečné používanie a likvidáciu odpadu.“

Greenpeace: „Už roky žiadame o znižovanie obsahu ortuti v CLF žiarovkách, čo najrýchlejší prechod na LED technológie, zabezpečenie dostatočnej osvety pre správnu manipuláciu so žiarivkami, ich separáciu a bezpečnú recykláciu. Masívne nasadenie žiariviek však výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie a zaťaženie životného prostredia ortuťou.“

(ep)

Porovnanie žiariviek

halogénová
koľko hodín svietia: 2 000
úspora energie: 13 W
cena: 3,99 eura b.

úsporná
koľko hodín svietia: 6 000
úspora energie: 53 W
cena: 5,99 eura c.

LED
koľko hodín svietia: 15 000
úspora energie: 50,5 W
cena: 17,99 eura