Novela mala za cieľ doplniť pravidlá ochrany hráčov hazardných hier a zakázať stávkovanie tým osobám, ktoré sú evidované v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier. Týmto opatrením sa podľa predkladateľov mali obmedziť najmä finančné a sociálne následky hrania týchto hier.

Poslanci mienili novelou zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľa hazardnej hry, aby na tieto účely zákazu využívania ich služieb využíval register vylúčených osôb a požadoval predloženie preukazu totožnosti.