Poslanci Národnej rady SR odmietli Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, ktorú predložila ombudsmanka Viera Tomanová. Zároveň sa poslanci Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny rozhodli venovať pozornosť podnetom, ktoré majú poukazovať  na nedostatky v jej činnosti. Poslanecký prieskmu prebiehal ešte 27. mája. 

Predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková reagovala predovšetkým na tie, ktoré poukazovali na nečinnosť a pochybenia. Situáciu zrhnula pred médiami. "Máme nové podnety a nové otázky, ku ktorým budeme pristupovať dnes," povedala s tým, že najviac podnetov  súvisí s hospodárením, ale podľa jej slov aj s nezrovnalosťami v rámci personálnych nominácií.

Viera Tomanová uviedla, že poslanecký prieskum víta.  Podotkla, že poslanci  sa budú mať možnosť lepšie zoznámiť s jej činnosťou ombudsmanky, ale aj s činnosťou Úradu komisára pre deti. Vo vyjadrení uviedla, že poslanci mali dvere jej Úradu vždy otvorené. Prieskumu sa zúčastnil aj poslanec Ondrej Doležal. Z výboru pre ľudské práva sa však dostavili len štyria členovia z 13tich.

"Dvaja členovia výboru majú zdravotné problémy," reagoval Dostál na otázku, či je nízka účasť nezáujmom členov výboru. Marcinková avizovala, že väčšina prihlásených poslancov sa prieskumu aj zúčastňuje. Účasť vyhodnotila ako slušnú. Výsledky prieskumu parlamentný výbor zverejní po ukončení všetkých procesov.

S výčitkami nesúhlasí

Úrad komisárky pre deti sa ohradzuje voči tvrdeniam, na základe ktorých by nemala byť zo strany úradu dodržiavaná hospodárnosť a že údajne malo dôjsť k porušeniu zákonných povinností pri nakladaní s verejnými financiami. Úrad v minulom roku podstúpil prierezovú kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR a národní kontrolóri nezistili žiadne nedostatky významného charakteru.

Chyby menšej významnosti identifikované kontrolórmi boli odstránené a kontrolný úrad ich v rámci svojej pôsobnosti môže kedykoľvek preveriť. Komisárka pre deti Viera Tomanová sa preto obrátila na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a požiadala ho, aby v rámci kontroly opatrení bolo opakovane preverené nakladanie s verejnými financiami a majetkom za rok 2019 a je presvedčená, že najvyššia štátna objektívna a kvalifikovaná kontrolná autorita potvrdí hospodárnosť i zákonnosť používania štátnych prostriedkov Úradom komisára pre deti.

Anketa
Mala by byť Viera Tomanová komisárkou pre deti aj naďalej?
  • 23%
  • 77%