TA3 informovala o tom, že Čína a Rusko chceli preniknúť do štátnej správy. Podložené to majú správou SIS.

"Príslušníci ruských spravodajských služieb, pôsobiaci na území SR prevažne pod diplomatickým krytím, sa snažili o získavanie spolupracovníkov v ústredných orgánoch štátnej správy, bezpečnostných zložkách a v oblasti energetiky a obrany," uvádza sa v správe SIS. O Slovensko podľa SIS prejavovali záujem okrem Ruska aj spravodajské služby Číny. "Išlo najmä o získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií.“

Nelegálna migrácia

V priebehu minulého roka sa tajná služba zameriavala aj nelegálnou migráciou. "Aj v roku 2018 na území SR pretrvávali snahy občanov z rizikových krajín o zneužitie legálnych spôsobov vstupu na územie SR," dokumentuje správa s tým, že vlani zaznamenali "pokračujúci rastúci trend sofistikovaných foriem migrácie osôb z rizikových krajín." K týmto formám patria najmä účelové získanie pobytu s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia a účelové manželstvá. "Vo väčšine týchto prípadov sledujú žiadatelia jediný cieľ, ktorým je získanie legálneho pobytu v schengenskom priestore," uvádza správa. Týchto aktivít sa podľa SIS účastnia organizované skupiny osôb, ktorých činnosť je zameraná na vybavovanie pobytov na území SR najmä pre občanov Iránu, Ukrajiny, Ruskej federácie a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Egypta, Sýrie alebo Turecka.

Finančné provízie

"Zainteresované osoby za túto činnosť inkasujú vysoké finančné provízie. Mimoriadna lukratívnosť sofistikovaných metód nelegálnej migrácie vytvára podhubie pre vznik organizovaných kriminálnych štruktúr pod krytím obchodných spoločností, ktorých hlavnou náplňou je zabezpečenie príchodu osôb z rizikových krajín," uvádza sa v správe

Hrozia Slovensku teroristické útoky?

Situáciu na Slovensku v súvislosti s teroristickými hrozbami hodnotí SIS ako stabilnú. "Služba v hodnotenom období nezaznamenala spravodajské poznatky o riziku bezprostredného teroristického útoku voči SR, ani o plánovaní alebo realizácii teroristického útoku na území SR alebo o konkrétnej teroristickej hrozbe voči občanom a záujmom SR v zahraničí," uvádza sa v správe.