Kým prezident Andrej Kiska rečnil 45 minút, poslanci iba počúvali. Ich gestá a reč tela však čosi naznačovali. Čo z ich výrazu vyčítala odborníčka na neverbálnu komunikáciu Daniela Paculíková?

Peter Pellegrini, predseda parlamentu (Smer)


S počúvaným prejavom nesúhlasí, pochybuje o čestnosti a otvorenosti rečníka. Jeho zamračený výraz vypovedá, že prejav nevie stráviť. Rovnováhu potrebuje ako soľ, neznáša spory a má talent zmierovať ľudí.

Jana Laššáková, podpredsedníčka parlamentu (Smer)

Zdroj: archív

Zopnuté ruky hovoria o potláčanej úzkosti a negatívnom postoji. Netreba sa dať pomýliť jej úsmevom. Domnieva sa, že stráca svoju pozíciu, zopnuté ruky sú vždy výrazom sklamania, v tomto prípade postava nahnutá nabok je doslova prejavom bočenia od počutého prejavu.

Pavol Abrhám, poslanec (KDH)


Jediný, ktorý nevyjadruje zjavný nesúhlas. Jeho pohľad však vypovedá, že sa zhovára sám so sebou, duchom je niekde v minulosti. Jeho myslenie je intelektuálne, intuitívne, má prirodzený charakter, je disciplinovaný, a preto ovládol potrebu vyjadrenia odmietavého gesta.

Jozef Kollár, poslanec (SaS)


Použil jedno z najbežnejších gest klamstva. Praxou sa človek zdokonalí v klamaní tak ako herec. Ruka zakrývajúca ústa dáva najavo pochybnosť o čestnosti či otvorenosti človeka, ktorý hovorí. Týmto gestom človek na seba upozorňuje, aby neprezradil, čo cíti. Zároveň upozorňuje aj hovoriaceho, že niečo tají.

Hrabko o prezidentovi: Kiska uškodil Slovensku viac ako Fico!

Jaroslav Baška, poslanec (Smer)


Ďalší poslanec s výrazným nesúhlasným postojom vzhľadom k prejavu prezidenta, ktorý gestom zaradil počuté slová za klamstvá rečníka i stratu času. Aj keď je sám tvrdohlavejší, úprimnosť si vysoko cení.

Ján Richter, minister práce (Smer)


Gestom vyjadruje nesúhlas s počutým slovom, má toho dosť. Stráca oň záujem, no zo zdvorilosti ho predstiera. Vyslovene sa ešte aj nudí.

Pavol Frešo, poslanec (SDKÚ)


Má smolu v špecifickej danosti – veľmi rýchlo sťahuje na seba negatívne energie z iných ľudí. Počuté slová považuje za klamstvo. Pri klamstve sa uvoľňujú látky katecholamíny spôsobujúce opuch sliznice, zvýšený tlak nos nafúkne a rozochveje nervové zakončenia. Výsledkom je gesto, potreba dotknúť sa nosa. Jeho život by sa mal niesť v dráhe etiky.