Maroš Šefčovič:
Maroš Šefčovič: "Čo sa týka prejavu neverbálnej komunikácie je priamy, vecný, jasný, zrozumiteľný. Je veľmi silný v argumentácii, dokáže zaujať a vie, čo je jeho cieľ. Má vnútorné odhodlanie, schopnosť úspešne veci riešiť do výsledkov. Vie ľudí okolo seba nadchnúť, motivovať, niekedy aj za cenu dlhodobého presviedčania. Čo sa týka kontextu reči tela jeho silnými stránkami sú analýza, systematickosť, rešpekt iných, zmysel pre precíznosť, vie sa pozrieť na výsledky strategicky. Vie vyjednávať, dokáže zaujať aj presvedčiť. Jeho slabými stránkami je možnosť ovplyvňovania jeho osoby autoritami, jeho emočné prežívanie je vyššie, avšak navonok tieto emócie neprejavuje. Niekedy je viac strojený, má nižšiu mieru spontánnosti a môže byť menej uveriteľný v konaní a správaní," myslí si odborníčka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková.
Zdroj: Tasr