Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska odovzdal ocenenia. Podujatie usporadúva každý rok, udeľuje diplomy vinárom, ktorých produkty sa aktuálne umiestnili v TOP stovke na Národnom salóne vín, oceňuje osobnosti z odvetvia a vyhlasuje Vinárstvo roka. Získať toto ocenenie sa dá raz za päť rokov a je to beh na dlhé trate. Hodnotí sa totiž nielen kvalita moku v pohári, ale aj investície, inovácie v pivnici, PR budovanie vinohradov, zapájanie sa do spoločných aktivít a budovanie povedomia o slovenskom víne.

Vinárstvom roka 2023 sa s obrovským náskokom stalo Zámocké vinárstvo Šimák. „Mimoriadne dôležitá cena pre všetkých tvrdo pracujúcich vinárov, ktorí zápasia nielen s počasím, ale aj politickými metelicami,“ vyhlásil dočasne poverený minister Vlčan počas ocenenia jednotky na trhu, a narážal tým na nie príliš ružové vzťahy medzi ministerstvom a vinármi v minulosti.

„Keď som sa stal ministrom pred vyše dvomi rokmi, bolo mi jasné, že v tom rezorte je problém. Jedna z vecí, ktorá ma najviac zarazila, je, že vinárstvo na Slovensku, hoci má najvyššiu produktivitu v rámci poľnohospodárstva, je najviac zanedbané. Verím, že sme nastavili systém podpôr tak, aby sme do značnej miery odstránili deformácie z minulosti. Som presvedčený, že investície, ktoré do slovenského vinárstva idú, sú dobrými investíciami,“ vyjadril sa hrdo Vlčan. Priznal, že hoci sa vínu úplne nerozumie, sám je jeho veľkým milovníkom. „Mám rád červené, dozreté tak tri-štyri roky a veľmi mi chutí práve to od Šimáka,“ povedal s úsmevom. „Sme radi, že dostávame túto cenu od ministra, ktorý nie je len ministrom, ale v prvom rade super človekom a nášmu sektoru veľmi pomohol,“ povedal za všetkých Štefan Šimák a jeho vinársky mág Janoušek dodal: „Verím, že mladých ešte trošku na tomto trhu potrápime.“

Osobnosťami roka sa stali vinohradníci a vinári srdcom a dušou. Za prínos v odrodovom skúšobníctve si tento titul vyslúžil Vladimír Sodoma. Nepovšimnutá neostala ani neustála snaha v oblasti zvyšovania kvality vín Jozefa Bíreša a za celoživotný prínos v sektore si cenu odniesol aj Ľubomír Vitek.