Popri snahe dostať žiakov čo najskôr do škôl, pripravujú aj legislatívne zmeny. Ministerstvo školstva od začiatku vládnutia na čele s Branislavom Gröhlingom  avizuje veľkú zmenu v školstve.  Chce ho pretransformovať na viacerých úrovniach. Rezort najnvošie predstavil inovácie, ktoré chce v blízkom čase dotiahnuť do konca. „Prinášame novely zákonov, ktoré spravia naše školstvo modernejším a slobodnejším. Na ne budú následne nadväzovať ďalšie opatrenia,“ povedal minister školstva.

Reforma školského zákona

Maximálny počet žiakov v školských detských kluch, nová forma prijímania stredoškolákov aj nová forma maturity. Novela zákona má reflektovať najmä na podnety z praxe. Zmeniť sa má napríklad prijímacie konanie na stredné školy. Tie budú musieť po novom zverejniť kritéria na prijímanie rok a pol vopred.

"Žiaci 8. ročníka ZŠ si tak budú môcť lepšie premyslieť svoj výber strednej školy. V prihláške žiak zadá poradie škôl a na základe tohto poradia nastúpi na prvú školu, na ktorú ho príjmu. Pre stredné školy to znamená, že sa zjednoduší proces prijímania, pričom žiakom ostane možnosť vybrať si viac škôl," vysvetlilo ministerstvo školstva.

Zmení sa aj maturita. "Umožníme maturantom robiť skúšku z viacerých dobrovoľných predmetov (aktuálne boli iba 2). Maturovať bude možné aj v skorších ročníkoch, keď žiak preberie určené učivo a ukončí rámcový učebný plán,“ priblížil Gröhling.

Od septembra 2021 je na stole tiež povinné predprimárne vzdelávanie detí. Jeho absolvovanie bude umožnené aj v nesieťových materských školách na obdobie nastávajúcich troch rokov. 

Čo sa zmení pre učiteľov? Zistíte na nasledujúcej stane