Na území celej Slovenskej republiky bude platiť núdzový stav, ktorý bol vyhlásený na rovných 45 dní. Premiér Igor Matovič (47) však upozorňuje, že rovnako ako pri opatreniach, ani toto rozhodnutie nemusí byť konečné! Prudký nárast infikovaných, ktorý v utorok opäť prekročil rekordnú hranicu (567 nakazených, 3 úmrtia) prinútil vládu Slovenskej republiky konať. Núdzový stav podľa prijatého uznesenia začína platiť dnešným dňom, čiže 1. októbra 2020 na celom území Slovenskej republiky. „Je to správny krok vzhľadom na vzniknutú situáciu. Umožní lepšie manažovať prácu zdravotníckeho personálu v krízových podmienkach a tiež rýchlejšie prijímanie hygienických a bezpečnostných opatrení,“ podporila Matovičov pôvodný plán prezidentka Zuzana Čaputová (47).

Napriek tomu, že ide o rozhodnutie celej vlády, nesúhlasil s ním každý jej člen. Zásadne proti bol minister hospodárstva Richard Sulík (52), podľa ktorého bolo vyhlásenie núdzového stavu pre celú krajinu zbytočné. „Spravím všetko pre to, aby sme nemali ekonomický lockdown, ale ak, tak len spoločenský,“povedal pred rokovaním vlády. Po ňom bolo jasné, že ho jeho kolegovia prehlasovali. "Vyhlásenie núdzového stavu nepredstavuje žiadne zvýšené riziko pre občanov. Vláda ho vyhlásila pre prípad, že bude treba lepšie a efektívnejšie zabezpečovať ochranné prostriedky pre zdravotníkov či domovy sociálnych služieb. Umožňuje tiež zabezpečiť, aby personál nemocníc fungoval tam, kde treba, alebo reprofilizáciu nemocníc,"povedal po rokovaní minister vnútra Roman Mikulec. Tiež pripustil, že núdzový stav by umožnil počas blížiacich sa sviatkov zaviesť zákaz vychádzania. Ak sa však zmierni nárast infikovaných, nebude to nutné.

Premiér na sociálnej sieti priblížil, že núdzový stav bude platiť zatiaľ na obdobie 45 dní. Podľa jeho slov sa uvidí, ako sa prejaví na vývoji situácie počas cestovania na  Dušičky. „Následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu,“informoval. „Vláda zrejme zvážila všetky okolnosti šírenia vírusového ochorenia a patrične na vzniknutú situáciu zareagovala. V tejto chvíli je potrebné mať šírenie vírusu pod kontrolou, zabezpečiť tak ochranu a zdravie obyvateľov,” konštatoval politológ Radoslav Štefančík. A dodal, že vláda teraz musí postupovať veľmi opatrne. „Lebo ekonomické dôsledky jednotlivých opatrení by mohli byť pre Slovenskú republiku katastrofálne,”upozornil.

Núdzový stav môže podľa zákona vláda vyhlásiť len za podmienky, že „došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. A to najdlhšie na 90 dní“.

Pravidlá počas núdzového stavu:

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu.

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,
g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády.

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Mohlo by vás zaujímať: