Ministerstvo spravodlivosti avizuje, že návrh zákona, ktorým dôjde k novelizácii, sa má dostať do procesu pripomienkovania na prelome januára a februára.
      
"Postihovať sa bude falšovanie a pozmeňovanie obsahu zdravotnej dokumentácie s cieľom predložiť ju ako pravú,"uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. 
      
Rezort ešte nevie povedať konkrétne nastavenie pravidiel, predstaviť ho má po stretnutí s pracovnou skupinou. "Nové znenie skutkovej podstaty trestného činu plánuje pán minister predložiť pracovnej skupine ESMO, z čoho vyplýva, že finálne znenie tejto skutkovej podstaty ešte nie je definitívne ustálené, až po tomto stretnutí sa vieme vyjadriť,"dodala Drobová.