Už takmer dva mesiace ste v kancelárii po pánovi Čižnárovi. Zmenili ste v nej niečo alebo si priniesli niečo svoje pre šťastie?

- Priniesol som si iba fotky rodiny, odborné knihy a sovičky, ktoré zbieram; ale musím povedať, že pani 1. námestníčka GP Viera Kovačiková nechala kanceláriu krásne upratanú a dennú pracovnú agendu vybavenú, takže prevzatie úradu bolo bezproblémové.

Čaká vás neúrekom práce, veď nadácia Zastavme korupciu v roku 2019 zverejnila podrobnú správu na základe skúmania 80 prokuratúr a rozhovormi s 12 prokurátormi. Z nej vyznelo, že na Slovensku je možné upratať akúkoľvek kauzu. Je to tak?

- Otázka transparentnosti prokuratúry ako takej, ale najmä jej rozhodovacej činnosti, je jednou z tých priorít, s ktorou som sa aj uchádzal o túto funkciu. Ide o to, aby transparentnosť nebola cieľom, ale nástrojom na to, aby sme zvýšili dôveryhodnosť prokuratúry v očiach verejnosti a aby prokuratúra bola uveriteľným orgánom, že aplikuje právo jasným a presvedčivým spôsobom. Aby nevzbudzovala pochybnosti o tom, že sú tu rovní a rovnejší.

To sú také všeobecnosti. Ako sa to dá však konkrétne dosiahnuť?

- Samozrejme, že sa dá. Transparentné musia byť v prvom rade už výberové konania. Ale takou musí byť hlavne každodenná činnosť prokurátorov, ktorí vykonávajú prokurátorský dozor. Zmena zmýšľania, zmena prístupu k práci, k plneniu si povinností, aktivita, iniciatíva. Nielen formálny prístup, že urobím niečo, aby to formálne sedelo. Potom je tam veľmi významná úloha nadriadených prokurátorov, ktorí by mali kontrolovať prácu podriadených prokurátorov, vyvodzovať zodpovednosť za porušenie povinností a byť im vzorom. A to od najnižšej úrovne okresu až po Generálnu prokuratúru. V tomto smere je moja ambícia, aby aj prokurátori Generálnej prokuratúry využívali iné metódy práce a inak pristupovali ku kontrolnej a k riadiacej činnosti podriadených prokurátorov. Nielen formálne. Len tak môžu mať u podriadených prokurátorov úctu a tí im budú dôverovať.

Ale zo zákona o prokuratúre vyplýva, že nadriadený prokurátor nemôže hovoriť, ako má prokurátor postupovať v určitej kauze. Ako potom bude prebiehať kontrola či zaúčanie?

- To treba vysvetliť. Nadriadený prokurátor aj generálny prokurátor nemôžu dať podriadenému prokurátorovi tzv. negatívny pokyn.

Aby sa kauza napríklad nevyšetrovala?

- Áno. Aby sa nezačalo trestné stíhanie, aby sa nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie do väzby, nepodal opravný prostriedok či postúpila vec alebo zastavilo trestné stíhanie. Ale inak má všetky kompetencie a možnosti dávať všeobecné alebo pozitívne pokyny, reagovať na pochybenie prokurátorov, upraviť pokynom postup podriadeného prokurátora v konkrétnej veci alebo aj rozhodnúť, že úkon vo veci vykoná iný prokurátor, prípadne on sám.

Ako konkrétne to môže prebiehať v praxi?

- Ak je vec už právoplatne skončená, napr. zastavením trestného stíhania konkrétnej osoby, generálny prokurátor je podľa Trestného poriadku oprávnený zrušiť právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní.

Článok pokračuje na ďalšej strane