Upozorňujú na to už roky! Vrakunčanom sa nepozdáva čistota Malého Dunaja. Niet sa čomu čudovať, príspevky na sociálnej sieti, ktoré sa tam objavujú takmer pravidelne, sú skutočne nechutné. 

Toaletný papier či vložky. Presne takéto príspevky nájdete v komunitnej skupine obyvateľov Vrakune. Tí hádžu s obľubou vinu na čistiareň odpadových vôd, z ktorej prečistená voda končí priamo v Malom Dunaji. Je však na vine?

"Ministerstvo životného prostredia nemá žiadne vedomosti, že by v posledných dvoch rokoch prišlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd na Malom Dunaji vo Vrakuni, ktoré by zapríčinilo  úhyn rýb. Ministerstvo v  roku 2021 nezaevidovalo žiadny podnet na riešenie situácie na Malom Dunaji. Vodný tok Malý Dunaj, pretekajúci  cez Vrakuňu aj Ústredná čistiareň odpadových vôd Vrakuňa sú v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava. Každé mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona rieši Slovenská inšpekcia životného prostredia!"

Čo si o tom myslí starosta? Dozviete sa na druhej strane!